´

Adolf Chwala / 1836-1900

chwala, Krajina z Horních Rakous -

Chwala se narodil v Praze roku 1836, v letech 1851–1859 studoval na Akademii, od roku 1854 v krajinářském ateliéru Maximiliana Haushofera; společně s dalšími spolužáky se účastnil řady školních exkurzí, od roku 1856 vystavoval na pražských výstavách Krasoumné jednoty. Kolem roku 1863 přesídlil do Vídně, kde pokračoval v úspěšně započaté kariéře krajináře. Za přírodními motivy se často vracel do Čech, maloval v povodí Vltavy a Sázavy, v Českém středohoří, Jizerských horách a později i v okolí Břeclavi, Vranova a u Dyje. Jako mnoho jiných krajinářů té doby zaujala i Chwalu působivá a malířsky atraktivní alpská jezera, z nichž Königsee navštěvoval nejčastěji. Po celý život zůstal věrný komponované náladové krajinomalbě, ač se jeho výtvarný projev vyvíjel od popisného krajinářského realismu Haushoferovy školy k malířsky volněji pojatým scenériím devadesátých let 19. století, které byly ovlivněny již rakouským plenérismem a impresionismem. Své pečlivě propracované práce tvořil v ateliéru na základě v plenéru připravených studií.

chwala, Krajina z Horních Rakous -

Adolf Chwala

Krajina z Horních Rakous, (80. léta 19. století)

olej, plátno, 75 x 111 cm

značeno vpravo dole: AChwala

dílo prošlo uměleckohistorickou expertízou

Šárka Leubnerová

Datum: 2017

Chwala, Horská krajina s divokou řekou - Kodl 3-2017

Adolf Chwala

Horská krajina s divokou řekou, 1868

olej, plátno, 95 x 127 cm

k obrazu se dochovala kresebná studie

dílo prošlo uměleckohistorickou expertízou

Šárka Leubnerová

Datum: 2017

po rest final

Adolf Chwala

Na břehu řeky

80.léta 19.století

Obraz prošel posouzením historika umění a restaurátorskou expertizou.

Šárka Leubnerová

David Frank

Datum: 2022

Trinity Art Research je spojením restaurátorů, historiků umění a specialistů na materiálové průzkumy za účelem vysoce kvalifikovaného posuzování pravosti výtvarných děl. Jsme přesvědčeni, že zejména tyto tři disciplíny a jejich propojení v rámci uměnovědného oboru jsou směrodatné v případech, kdy se vyskytnou nejasnosti ohledně autorství, původu výtvarného díla a jeho autenticity.

Složité případy v otázce pravosti díla vyžadují hloubkový průzkum, ať v podobě archivní studie, podrobného snímkování, materiálové analýzy či srovnání malířských zvyklostí autora. Výstupem naší práce je odborná expertiza, jejíž jednotlivé složky důkladně rozebírají celkovou výstavbu obrazu a jeho zapojení do kontextu tvorby daného autora.

Vysoká kvalifikace každého z našich spolupracovníků zaručuje dokonalý vhled do jednotlivých specializací, mezioborová spolupráce je zároveň zárukou spolehlivého určení konkrétního uměleckého díla.

Kontakty

TAR 22 – Trinity Art Research, z. ú.
Praha
Česká republika

IČO: 17391563

Zapsaný ústav, vedený Městským soudem v Praze v rejstříku ústavů, oddíl U, vložka 1077

+420 607 839 125

info@tar22.cz