´

Alfons Mucha / 1860-1939

Mucha, Gismonda

Mucha se narodil v Ivančicích na jižní Moravě, roku 1878 se neúspěšně ucházel o přijetí na pražskou Akademii. Následujícího roku odešel do Vídně, kde získal práci ve firmě Kautsky–Brioschi–Burkhardt, která zhotovovala a malovala divadelní dekorace, zároveň navštěvoval večerní kurzy kreslení. Když 10. prosince 1881 vyhořel Ringtheater, dílna propustila část zaměstnanců, mezi nimi i Muchu. Malíř odjel do Mikulova, kde se živil jako portrétista, ale roku 1883 začal pracoval pro hraběte Khuen-Belassi, kterému patřily mimo mikulovské panství též zámky Hrušovany, Emmahof a Gandegg v Tyrolích. Vedle restaurování zámeckých nástěnných maleb vytvářel Mucha i vlastní kompozice. Roku 1884 procestoval s hrabětem Khuenem horní Itálii a Tyrolsko, na podzim byl Mucha přijat na mnichovskou Akademii a hrabě mu až do roku 1888 vyplácel pravidelnou apanáž.  Roku 1888 Mucha pokračoval ve studiu na Académie Julien v Paříži a na následujícího roku na Académie Colarossi. Roku 1891 se seznámil s Paulem Gauguinem, 1894 začala jeho spolupráce se Sarah Bernhardt. Pařížský úspěch podnítily i úspěšné výstavy roku 1897 a následná spolupráce s řadou nakladatelů, galeristů i klenotníků. Roku 1902 doprovázel do Prahy sochaře Augusta Rodina, o dva roky později poprvé navštívil USA, kde později také vyučoval a pracoval. Roku 1910 zahájil na zámku Zbiroh práce na monumentální Slovanské epopeji. V následujícím období se zcela  na tuto monumentální práci soustředil a pevně stál za svým výtvarným názorem. Roku 1931 navrhl vitráže pro arcibiskupskou kapli ve sv. Vítu, nadále intenzivně pracoval. Na jaře 1939 byl zatčen gestapem a vyslýchán a nedlouho poté, 14. července v Praze umírá.

Mucha, Zátiší se džbánem -

Alfons Mucha

Zátiší se džbánem a dýkou, 1884

olej, plátno, 93 x 54 cm

značeno dole vlevo od středu: AMucha 884

dílo prošlo uměleckohistorickou expertízou a restaurátorským posouzením

Šárka Leubnerová

Datum: 2019

Mucha, Zátiší - 4-2016

Alfons Mucha

Zátiší s cínovým džbánem, (1915-1920)

olej, plátno, 67 x 55 cm

značeno vlevo dole: Mucha

dílo prošlo uměleckohistorickou expertízou a restaurátorským posouzením

Šárka Leubnerová

Datum: 2015

Trinity Art Research je spojením restaurátorů, historiků umění a specialistů na materiálové průzkumy za účelem vysoce kvalifikovaného posuzování pravosti výtvarných děl. Jsme přesvědčeni, že zejména tyto tři disciplíny a jejich propojení v rámci uměnovědného oboru jsou směrodatné v případech, kdy se vyskytnou nejasnosti ohledně autorství, původu výtvarného díla a jeho autenticity.

Složité případy v otázce pravosti díla vyžadují hloubkový průzkum, ať v podobě archivní studie, podrobného snímkování, materiálové analýzy či srovnání malířských zvyklostí autora. Výstupem naší práce je odborná expertiza, jejíž jednotlivé složky důkladně rozebírají celkovou výstavbu obrazu a jeho zapojení do kontextu tvorby daného autora.

Vysoká kvalifikace každého z našich spolupracovníků zaručuje dokonalý vhled do jednotlivých specializací, mezioborová spolupráce je zároveň zárukou spolehlivého určení konkrétního uměleckého díla.

Kontakty

TAR 22 – Trinity Art Research, z. ú.
Praha
Česká republika

IČO: 17391563

Zapsaný ústav, vedený Městským soudem v Praze v rejstříku ústavů, oddíl U, vložka 1077

+420 607 839 125

info@tar22.cz