´

Alfred Justitz / 1879-1934

alfred-justitz-motiv
199107

Alfred Justitz

Dvě ženy před zrcadlem, 1923

olej, plátno, 81 x 65 cm

Dílo prošlo odbornou uměleckohistorickou analýzou.

Rea Michalová

Datum: 2016

189242

Alfred Justitz

Zátiší, kolem roku 1922

olej, plátno, 39 x 50 cm

Dílo prošlo odbornou uměleckohistorickou analýzou.

Rea Michalová

Datum: 2016

212348

Alfred Justitz

Toaleta, 1931

olej, plátno, 46 x 38 cm

Dílo prošlo odbornou uměleckohistorickou analýzou.

Rea Michalová

Datum: 2017

293699

Alfred Justitz

Krajina se stromem, 2. pol.  20. let 20. stol.

olej, plátno, 51 x 61 cm

Dílo prošlo odbornou uměleckohistorickou analýzou.

Rea Michalová

Datum: 2021

310451

Alfred Justitz

Česání ovoce (Jákob, Ráchel, Lea a Zilpe s malým Josefem), cca 1919

olej, plátno, 58,5 x 53 cm

 

Dílo prošlo odbornou uměleckohistorickou analýzou.

Rea Michalová

Datum: 2022

85390-alfred-justitz_divci-akt-u-vody-a993

Alfred Justitz (?)

Akt u vody, 1924 (?)

olej, plátno, 69 x 57 cm

Dílo prošlo odbornou uměleckohistorickou analýzou. Práci nelze považovat za autentické dílo autora. Jedná se o přesignované dílo malíře Jaroslava Riedla, jež je s původní autentickou signaturou reprodukováno ve Zlaté Praze. 

Rea Michalová

Datum: 2021

Trinity Art Research je spojením restaurátorů, historiků umění a specialistů na materiálové průzkumy za účelem vysoce kvalifikovaného posuzování pravosti výtvarných děl. Jsme přesvědčeni, že zejména tyto tři disciplíny a jejich propojení v rámci uměnovědného oboru jsou směrodatné v případech, kdy se vyskytnou nejasnosti ohledně autorství, původu výtvarného díla a jeho autenticity.

Složité případy v otázce pravosti díla vyžadují hloubkový průzkum, ať v podobě archivní studie, podrobného snímkování, materiálové analýzy či srovnání malířských zvyklostí autora. Výstupem naší práce je odborná expertiza, jejíž jednotlivé složky důkladně rozebírají celkovou výstavbu obrazu a jeho zapojení do kontextu tvorby daného autora.

Vysoká kvalifikace každého z našich spolupracovníků zaručuje dokonalý vhled do jednotlivých specializací, mezioborová spolupráce je zároveň zárukou spolehlivého určení konkrétního uměleckého díla.

Kontakty

TAR 22 – Trinity Art Research, z. ú.
Praha
Česká republika

IČO: 17391563

Zapsaný ústav, vedený Městským soudem v Praze v rejstříku ústavů, oddíl U, vložka 1077

+420 607 839 125

info@tar22.cz