´

Alois Wachsman / 1898-1942

166661399745083540
105730

Alois Wachsman

Postava u dveří, 1932

olej, plátno, 120 x 90 cm

Dílo prošlo odbornou uměleckohistorickou analýzou.

Rea Michalová

Datum: 2006

112227

Alois Wachsman

Ludvík XVI., 1932

olej, plátno, 105 x 74 cm

Dílo prošlo odbornou uměleckohistorickou analýzou.

Rea Michalová

Datum: 2003

175787

Alois Wachsman

Koupání, 1930

olej, plátno, adjustováno na kartonu, 34 x 42 cm

Dílo prošlo odbornou uměleckohistorickou analýzou.

Rea Michalová

Datum: 2015

246176

Alois Wachsman

Figura, 1930

olej, lepenka, 37 x 46 cm

Dílo prošlo odbornou uměleckohistorickou analýzou.

Rea Michalová

Datum: 2018

Trinity Art Research je spojením restaurátorů, historiků umění a specialistů na materiálové průzkumy za účelem vysoce kvalifikovaného posuzování pravosti výtvarných děl. Jsme přesvědčeni, že zejména tyto tři disciplíny a jejich propojení v rámci uměnovědného oboru jsou směrodatné v případech, kdy se vyskytnou nejasnosti ohledně autorství, původu výtvarného díla a jeho autenticity.

Složité případy v otázce pravosti díla vyžadují hloubkový průzkum, ať v podobě archivní studie, podrobného snímkování, materiálové analýzy či srovnání malířských zvyklostí autora. Výstupem naší práce je odborná expertiza, jejíž jednotlivé složky důkladně rozebírají celkovou výstavbu obrazu a jeho zapojení do kontextu tvorby daného autora.

Vysoká kvalifikace každého z našich spolupracovníků zaručuje dokonalý vhled do jednotlivých specializací, mezioborová spolupráce je zároveň zárukou spolehlivého určení konkrétního uměleckého díla.

Kontakty

TAR 22 – Trinity Art Research, z. ú.
Praha
Česká republika

IČO: 17391563

Zapsaný ústav, vedený Městským soudem v Praze v rejstříku ústavů, oddíl U, vložka 1077

+420 607 839 125

info@tar22.cz