´

Antonín Chittussi / 1847-1891

Antonín Chittussi / 1847-1891

Chittussiho děd přišel do Čech z italské Ferrary jako kupec a usadil se v Ronově n. Doubravou, otec Jan zde byl starostou a věnoval se osvětové vlastenecké činnosti. Po ukončení reálky v Čáslavi a Kutné Hoře studoval Antonín rok na pražské polytechnice, odkud roku 1866 přešel na Akademii. Počátkem roku 1869 odešel na Akademii do Mnichova do ateliéru Hermanna Anschütze a na podzim nastoupil vojenskou službu ve Vídni. Od roku 1870 opět pokračoval ve studiu v Praze, roku 1872 podnikl cestu do Uher a na Slovensko. Koncem roku 1876 se stal jedním z hlavních aktérů Woltmannovy aféry, byl odsouzen ke krátkému pobytu ve vězení a Akademii definitivně opustil. Najal si ateliér společně s Františkem Ženíškem, přátelil se s Mikolášem Alšem a s literáty Jaroslavem Vrchlickým a Juliem Zeyerem, který ho seznámil s politikem Františkem Braunerem. V jeho rodině vyučoval malbě mladší dceru Zdenku, se kterou navázal intimní přátelství. Počátkem března roku 1879 odjel do Paříže; maloval město i jeho periferie a stále častěji zajížděl pracovat do Fontainebleau a Barbizonu. Již od roku 1880 vystavoval na pařížském salonu. V únoru 1884 připravila Drouotova síň v Paříži aukci šedesáti Chittussiho prací a poté se malíř vrátil do Čech. Na jaře roku 1885, v první polovině roku 1887 a v průběhu Světové výstavy 1889 znovu navštívil Francii. Mezi léty 1886–1889 pracoval v jižních Čechách, na Orlici, u Hradce Králové, v Ronově a na Jihlavce. Roku 1888 se u něj objevily první zdravotní potíže, roku 1890 absolvoval léčebný pobyt ve Vysokých Tatrách, avšak následujícího roku ve věku čtyřiačtyřiceti let podlehl tuberkulóze.

Chittussi, Zimní krajina s břízami - Špinler 2-2022

Antonín Chittussi

Zimní krajina s břízami, (1884)

olej, plátno, 71,5 x 89,5 cm

značeno vpravo dole: Chittussi.Paris

dílo prošlo uměleckohistorickou expertízou

Šárka Leubnerová

Datum: 2022

Chittussi, Krajina s břízami - Černý 10-2021

Antonín Chittussi

Krajina s břízami a vodní plochou, (1884)

olej, plátno, 98 x 147 cm

značeno vlevo dole: Chittussi

dílo prošlo uměleckohistorickou expertízou a restaurátorským posouzením

Šárka Leubnerová

Datum: 2021

Trinity Art Research je spojením restaurátorů, historiků umění a specialistů na materiálové průzkumy za účelem vysoce kvalifikovaného posuzování pravosti výtvarných děl. Jsme přesvědčeni, že zejména tyto tři disciplíny a jejich propojení v rámci uměnovědného oboru jsou směrodatné v případech, kdy se vyskytnou nejasnosti ohledně autorství, původu výtvarného díla a jeho autenticity.

Složité případy v otázce pravosti díla vyžadují hloubkový průzkum, ať v podobě archivní studie, podrobného snímkování, materiálové analýzy či srovnání malířských zvyklostí autora. Výstupem naší práce je odborná expertiza, jejíž jednotlivé složky důkladně rozebírají celkovou výstavbu obrazu a jeho zapojení do kontextu tvorby daného autora.

Vysoká kvalifikace každého z našich spolupracovníků zaručuje dokonalý vhled do jednotlivých specializací, mezioborová spolupráce je zároveň zárukou spolehlivého určení konkrétního uměleckého díla.

Kontakty

TAR 22 – Trinity Art Research, z. ú.
Praha
Česká republika

IČO: 17391563

Zapsaný ústav, vedený Městským soudem v Praze v rejstříku ústavů, oddíl U, vložka 1077

+420 607 839 125

info@tar22.cz