´

Antonín Mánes / 1784 -1843

O 11475 - kopie

Mánes studoval v letech 1806–1817 krajinářskou školu Karla Postla na pražské kreslířské Akademii, po jejím ukončení odmítl nabídku na místo učitele této školy. Po celý život vyučoval malbu soukromě v měšťanských, ale i šlechtických rodinách, které často doprovázel na jejich venkovská sídla. Až v letech 1836–1843 působil jako profesor znovu obnoveného ateliéru krajinomalby na pražské Akademii. Jeho umělecký příklad nejvíce zapůsobil ve vlastní rodině; děti Josef, Quido a Amálie čerpali mnohé z jeho díla ve svých ve krajinných záběrech. Mánesova tvorba vycházela z klasicistní, ideálně komponované krajinomalby, kolem poloviny dvacátých let se však pod vlivem německého romantismu námětově i výrazově začala proměňovat. Později mu byl blízký literárně orientovaný máchovský romantismus, dramatizovaný atmosférickými jevy, jenž v mnoha jeho dílech výrazně rezonoval. V závěru tvorby Mánes stále více směřoval k zachycení reálné podoby krajiny v konkrétním světelně atmosférickém stavu.

Mánes Ant., Pohled od Petřína jpg

Antonín Mánes

Pohlede od Petřína na Pražský hrad, (1822 – 1825)

olej, plátno, 32,5 x 42,5 cm

neznačeno

dílo prošlo uměleckohistorickou expertízou

Šárka Leubnerová

Datum: 2019

Mánes Ant., Horská krajina - Kodl 9-2018 - kopie

Antonín Mánes

Horská krajina (Ideální krajina), (1825)

olej, plátno, 32,5 x 46 cm

značeno vlevo dole: AManes

dílo prošlo uměleckohistorickou expertízou

Šárka Leubnerová

Datum: 2018

Trinity Art Research je spojením restaurátorů, historiků umění a specialistů na materiálové průzkumy za účelem vysoce kvalifikovaného posuzování pravosti výtvarných děl. Jsme přesvědčeni, že zejména tyto tři disciplíny a jejich propojení v rámci uměnovědného oboru jsou směrodatné v případech, kdy se vyskytnou nejasnosti ohledně autorství, původu výtvarného díla a jeho autenticity.

Složité případy v otázce pravosti díla vyžadují hloubkový průzkum, ať v podobě archivní studie, podrobného snímkování, materiálové analýzy či srovnání malířských zvyklostí autora. Výstupem naší práce je odborná expertiza, jejíž jednotlivé složky důkladně rozebírají celkovou výstavbu obrazu a jeho zapojení do kontextu tvorby daného autora.

Vysoká kvalifikace každého z našich spolupracovníků zaručuje dokonalý vhled do jednotlivých specializací, mezioborová spolupráce je zároveň zárukou spolehlivého určení konkrétního uměleckého díla.

Kontakty

TAR 22 – Trinity Art Research, z. ú.
Praha
Česká republika

IČO: 17391563

Zapsaný ústav, vedený Městským soudem v Praze v rejstříku ústavů, oddíl U, vložka 1077

+420 607 839 125

info@tar22.cz