´

Antonín Slavíček / 1870-1910

Slavicek, Pohled do sadu - kopie

Slavíček navštěvoval v letech 1881–1885 reálné gymnázium a již v té době se soukromě učil malbě u Jana Emila Lauffera. V letech 1886–1887 pobýval v Mnichově, u přijímacích zkoušek na tamní Akademii v dubnu 1887 však neuspěl. Vrátil se do Prahy, kde byl roku 1887 znovu otevřen ateliér krajinomalby na Akademii pod vedením Julia Mařáka. Zde, pravděpodobně od roku 1888, pokračoval s občasnými přestávkami v uměleckých studiích. Roku 1899, po smrti profesora Mařáka, krajinářskou školu prozatímně vedl, ale jeho žádost o profesuru byla zamítnuta a ateliér byl opětovně zrušen. Slavíčkovu ranou tvorbu představovaly náladové krajiny s náměty podzimních parků (Veltrusy, Stromovka), ovlivněné dobovým symbolismem a dekadencí. Následné koloristicky bohaté a sluncem naplněné záběry z bechyňské obory a Okoře ukazují jeho orientaci na problém světla a barevné skvrny, která se prolínala se snahou o vystižení přírodní nálady. V hledání dalších možností zobrazení krajiny pokračoval během pobytů na Českomoravské vysočině a v Železných horách, v Hostišově (1902), Kameničkách (1903-1906), Kraskově (1906) i jinde. Monumentální pastely z Letné z roku 1902 stojí na počátku řady pohledů na pražské čtvrti i periferie. Bravurní olejové studie i velké formáty, provedené expresívním rukopisem, jsou pak vrcholem jeho tvorby s náměty městských interiérů. Na jaře roku 1907 podnikl cestu do Paříže a Fécamp a bezprostřední kontakt s uměním francouzských impresionistů se promítl do maleb sadů, parků i různých loubí v poledním slunci. Na jaře roku 1909 odjel do Dubrovníku a léto trávil v Německé Rybné, kde však byl raněn mrtvicí. Nemožnost další práce prohloubila jeho psychické potíže, které zakončil sebevraždou na počátku roku 1910.

IMG_5474 (kopie)

Antonín Slavíček

Pole za humny

nedatováno (1903), olej na plátně, 78 x 78 cm, signováno PD: A Slavíček

Dílo prošlo kompletní expertizou restaurátora, historika umění a laboratorní analýzou pigmentů.

David Frank
Kateřina Mazačová

Datum: 2022

DSCF0007

Antonín Slavíček (?)

Kameničky

nedatováno (po 1904), olej na plátně, 73,5 x 100 cm, signováno PD: A. Slavíček

soukromá sbírka

Dílo prošlo kompletní expertizou restaurátora, historika umění a laboratorní analýzou pigmentů. Práci nelze zařadit mezi autentická díla Antonína Slavíčka.

David Frank
Kateřina Mazačová

Datum: 2022

Slavíček, Za humny - Černý 12-2021

Antonín Slavíček

Za humny (Kraskov, Ze vsi, Stodoly), (1906)

olej, plátno, 44,5 x 51 cm

značeno vlevo dole: ASlavíček

dílo prošlo uměleckohistorickou expertízou a bylo posouzeno restaurátorem

Šárka Leubnerová

Datum: 2021

DSCF7755

Antonín Slavíček, Pohled do parku 

(V Luhačovicích)

1897-1899

olej na plátně, nalepeno na lepence

84 x 65 cm

značeno slabě vpravo dole

dílo prošlo uměleckohistorickou expertizou, restaurátorským a materiálovým průzkumem

David Frank

Šárka Leubnerová

Datum: 2023

Posuzovaný obraz

Antonín Slavíček

Pohled do lesního interiéru (Houštka)

1894, olej na plátně, 66 x 49,5 cm, sign.: 2 x LD – a) „Svému milému příteli ze studentských let – V. Plačkovi (Trnavskému) v upomínku – A Slavíček 94 v Houšce.“; b) „A Slavíček“; + PD „A Slavíček 94 v Houšce“

Dílo prošlo restaurátorskou a uměleckohistorickou expertizou.

 

David Frank

Šárka Leubnerová

Kateřina Mazačová

Datum: 2024

Trinity Art Research je spojením restaurátorů, historiků umění a specialistů na materiálové průzkumy za účelem vysoce kvalifikovaného posuzování pravosti výtvarných děl. Jsme přesvědčeni, že zejména tyto tři disciplíny a jejich propojení v rámci uměnovědného oboru jsou směrodatné v případech, kdy se vyskytnou nejasnosti ohledně autorství, původu výtvarného díla a jeho autenticity.

Složité případy v otázce pravosti díla vyžadují hloubkový průzkum, ať v podobě archivní studie, podrobného snímkování, materiálové analýzy či srovnání malířských zvyklostí autora. Výstupem naší práce je odborná expertiza, jejíž jednotlivé složky důkladně rozebírají celkovou výstavbu obrazu a jeho zapojení do kontextu tvorby daného autora.

Vysoká kvalifikace každého z našich spolupracovníků zaručuje dokonalý vhled do jednotlivých specializací, mezioborová spolupráce je zároveň zárukou spolehlivého určení konkrétního uměleckého díla.

Kontakty

TAR 22 – Trinity Art Research, z. ú.
Praha
Česká republika

IČO: 17391563

Zapsaný ústav, vedený Městským soudem v Praze v rejstříku ústavů, oddíl U, vložka 1077

+420 607 839 125

info@tar22.cz