´

Bedřich Havránek / 1821-1899

Havránek, Chiemsee - Kodl 10-2021 - kopie

Havránek studoval na pražské Akademii u Antonína Mánesa (1836–1842), Christiana Rubena (1842–1845) a Maximiliana Haushofera (1845–1847). Za krajinářskými náměty hodně cestoval, od roku 1840 k bavorským jezerům, mj. na Chiemsee, později navštívil Halič, Německo, Švýcarsko, Rakousko a Anglii. Vedle zahraničních cest nacházel náměty ke svým pracím také v Čechách a na Moravě; zajížděl na Šumavu, maloval v povodí Sázavy a Vltavy, ale i v okolí Moravského krasu. Aktivně se účastnil pražského kulturního života, byl členem kavárenských společností umělců i společenských salonů. V letech 1842–1870 téměř každoročně, později pak s přestávkami, vystavoval na výročních výstavách Krasoumné jednoty, kde představil na sedmdesát obrazů. Od sedmdesátých let se věnoval též ilustraci; pro Ludvíka Salvátora arcivévodu Toskánského, kterého učil kreslení, vytvořil řadu kreseb k jeho cestopisné knize a podílel se i na Ottově edici Čechy.

Havránek, Na kraji dubového lesa, OP Špinler

Bedřich Havránek

Na kraji dubového lesa, (50. léta 19. století)

olej, plátno, 100 x 131 cm

značeno vlevo dole: FHawránek

dílo prošlo uměleckohistorickou expertízou a posouzením restaurátora

Šárka Leubnerová

Datum: 2019

Havránek, Přívoz na Sázavě - Černý 10-2021

Bedřich Havránek

Přívoz na Sázavě, 1860

olej, plátno, 47 x 62 cm

značeno vpravo dole: FHawránek / 860

dílo prošlo uměleckohistorickou expertízou

Šárka Leubnerová

Datum: 2021

Havránek, Chiemsee - Kodl 10-2021

Bedřich Havránek

Partie z Chiemsee, (1843 – 1845)

olej, lepenka, 26 x 34 cm

značeno vpravo dole: FHawranek

dílo prošlo uměleckohistorickou expertízou

Šárka Leubnerová

Datum: 2021

Trinity Art Research je spojením restaurátorů, historiků umění a specialistů na materiálové průzkumy za účelem vysoce kvalifikovaného posuzování pravosti výtvarných děl. Jsme přesvědčeni, že zejména tyto tři disciplíny a jejich propojení v rámci uměnovědného oboru jsou směrodatné v případech, kdy se vyskytnou nejasnosti ohledně autorství, původu výtvarného díla a jeho autenticity.

Složité případy v otázce pravosti díla vyžadují hloubkový průzkum, ať v podobě archivní studie, podrobného snímkování, materiálové analýzy či srovnání malířských zvyklostí autora. Výstupem naší práce je odborná expertiza, jejíž jednotlivé složky důkladně rozebírají celkovou výstavbu obrazu a jeho zapojení do kontextu tvorby daného autora.

Vysoká kvalifikace každého z našich spolupracovníků zaručuje dokonalý vhled do jednotlivých specializací, mezioborová spolupráce je zároveň zárukou spolehlivého určení konkrétního uměleckého díla.

Kontakty

TAR 22 – Trinity Art Research, z. ú.
Praha
Česká republika

IČO: 17391563

Zapsaný ústav, vedený Městským soudem v Praze v rejstříku ústavů, oddíl U, vložka 1077

+420 607 839 125

info@tar22.cz