´

Beneš Knüpfer / 1844-1910

knupfer, tritoni a najády v příboji -detail

Knüpfer zahájil umělecká studia na pražské Akademii roku 1865 jako mimořádný žák Antonína Lhoty a roku 1869 byl zapsán do ateliéru Josefa M. Trenkwalda. Náhodné setkání s profesorem Pilotym na jaře roku 1870 v Karlových Varech nasměrovalo jeho další cestu do Mnichova, kde byl 26. června zapsán na zdejší Akademii. Jeho učiteli byli Alexander Raab (rytectví), Sándor (Alexander) von Wagner (malířské techniky) a Karl von Piloty, jehož ateliér byl zaměřen na velkoformátovou historickou malbu. Před koncem sedmdesátých let navštívil Londýn a Paříž a roku 1879 obdržel dvouleté státní stipendium do Říma, které si později prodloužil, až nakonec zůstal v Itálii natrvalo. Od začátku osmdesátých let vystavoval na salonech a uměleckých přehlídkách v Praze, Vídni, Mnichově, Berlíně i v Paříži. Do Prahy se vrátil v letech 1891, 1897, 1908 a 1910, kdy zde připravil v Rudolfinu svou poslední výstavu. Pod vlivem jejího neúspěchu prodal všechna díla pod cenou firmě Topič, napsal poslední vůli a dopisy na rozloučenou a na moři při cestě z Rjeky do Ancony spáchal sebevraždu.

knupfer, dary řeky, jpg

Beneš Knüpfer

Dary řeky (Proudův dary), (1878-1879)

olej, plátno, 68,5 x 49, cm

značeno dole vpravo od středu: B. Knüpfer

dílo prošlo uměleckohistorickou expertízou

Šárka Leubnerová

Datum: 2019

knupfer, Italská krajina - Kodl 7-2017

Beneš Knüpfer

Italská krajina (Na pastvě), 1885

olej, plátno, 42 x 59 cm

značeno vlevo dole: B. Knüpfer / Roma 1885.

dílo prošlo uměleckohistorickou expertízou

Šárka Leubnerová

Datum: 2019

knupfer, tritoni a najády v příboji - Kodl 8-2020

Beneš Knüpfer

Tritoni a najády v příboji, (1900-1908)

olej, plátno, 50 x 144,5 cm

značeno vpravo dole: Beneš Knüpfer

dílo prošlo uměleckohistorickou expertízou

Šárka Leubnerová

Datum: 2020

Trinity Art Research je spojením restaurátorů, historiků umění a specialistů na materiálové průzkumy za účelem vysoce kvalifikovaného posuzování pravosti výtvarných děl. Jsme přesvědčeni, že zejména tyto tři disciplíny a jejich propojení v rámci uměnovědného oboru jsou směrodatné v případech, kdy se vyskytnou nejasnosti ohledně autorství, původu výtvarného díla a jeho autenticity.

Složité případy v otázce pravosti díla vyžadují hloubkový průzkum, ať v podobě archivní studie, podrobného snímkování, materiálové analýzy či srovnání malířských zvyklostí autora. Výstupem naší práce je odborná expertiza, jejíž jednotlivé složky důkladně rozebírají celkovou výstavbu obrazu a jeho zapojení do kontextu tvorby daného autora.

Vysoká kvalifikace každého z našich spolupracovníků zaručuje dokonalý vhled do jednotlivých specializací, mezioborová spolupráce je zároveň zárukou spolehlivého určení konkrétního uměleckého díla.

Kontakty

TAR 22 – Trinity Art Research, z. ú.
Praha
Česká republika

IČO: 17391563

Zapsaný ústav, vedený Městským soudem v Praze v rejstříku ústavů, oddíl U, vložka 1077

+420 607 839 125

info@tar22.cz