´

August Piepenhagen / 1791-1868

Piepenhagen, Alpské jezero s převozník

Piepenhagen pocházel z pruského Soldinu ve východním Brandenbursku (od roku 1945 Myślibórz v severozápadním Polsku). Vyučil se v prýmkařské a knoflíkářské dílně svého otce a po tovaryšské cestě přes Švýcarsko, kde poznal mj. klasicistní krajinomalbu i nejnovější romantický proud, se kolem roku 1810 usadil v Praze. Ač se malbě zpočátku věnoval jako vedlejší činnosti souběžně s prýmkařským a knoflíkářským řemeslem, jeho umění neobyčejně rychle vyzrálo a umělec si záhy získal okruh obdivovatelů a sběratelů. Jeho rané práce vycházely ještě z pozdně klasicistní výtvarné tradice a dobového zájmu o vedutu, ve druhé polovině dvacátých let se jeho tvorba obrátila k romantismu v jeho intimní, citové poloze. Malíř se stal uznávaným specialistou-krajinářem, o jehož převážně drobné přírodní záběry, zachycené v různých denních i atmosférických proměnách, byl velký zájem i v širším rakouském prostředí.

Piepenhagen, Alpské jezero s převozníkem - Kodl 4-2921

August Piepenhagen

Alpské jezero s převozníkem, (40. léta 19. století)

 

olej, plátno, 32,5 x 42,5 cm

značeno vpravo dole ligaturou

dílo prošlo uměleckohistorickou expertízou

Šárka Leubnerová

Datum: 2021

Piepenhagen, Zimní krajina s postavou - Bystrov 7-2022

August Piepenhagen

Zimní krajina s postavou, (60. léta 19. století)

olej, papír na kartonu, 12,7 x 16,3 cm

neznačeno

dílo prošlo uměleckohistorickou expertízou

Šárka Leubnerová

Datum: 2022

Piepenhagen, Odpočinek na lovu - Kodl 2-2015

August Piepenhagen

Odpočinek na lovu, (40. léta 19. století)

olej, dřevo, 27 x 37 cm

značeno vlevo dole ligaturou

dílo prošlo uměleckohistorickou expertízou a restaurátorským posouzením

Šárka Leubnerová

Datum: 2015

Piepenhagen, Poutník - Kodl 2-2015

August Piepenhagen

Poutník, (50. léta 19. století)

olej, plátno, 31 x 40 cm

značeno vlevo dole ligaturou

dílo prošlo uměleckohistorickou expertízou

Šárka Leubnerová

Datum: 2015

peipenhagen, Nokturno

August Piepenhagen

Nokturno, (40. léta 19. století)

olej, plátno, 38 x 48 cm

neznačeno

dílo prošlo uměleckohistorickou expertízou

Šárka Leubnerová

Datum: 2018

Trinity Art Research je spojením restaurátorů, historiků umění a specialistů na materiálové průzkumy za účelem vysoce kvalifikovaného posuzování pravosti výtvarných děl. Jsme přesvědčeni, že zejména tyto tři disciplíny a jejich propojení v rámci uměnovědného oboru jsou směrodatné v případech, kdy se vyskytnou nejasnosti ohledně autorství, původu výtvarného díla a jeho autenticity.

Složité případy v otázce pravosti díla vyžadují hloubkový průzkum, ať v podobě archivní studie, podrobného snímkování, materiálové analýzy či srovnání malířských zvyklostí autora. Výstupem naší práce je odborná expertiza, jejíž jednotlivé složky důkladně rozebírají celkovou výstavbu obrazu a jeho zapojení do kontextu tvorby daného autora.

Vysoká kvalifikace každého z našich spolupracovníků zaručuje dokonalý vhled do jednotlivých specializací, mezioborová spolupráce je zároveň zárukou spolehlivého určení konkrétního uměleckého díla.

Kontakty

TAR 22 – Trinity Art Research, z. ú.
Praha
Česká republika

IČO: 17391563

Zapsaný ústav, vedený Městským soudem v Praze v rejstříku ústavů, oddíl U, vložka 1077

+420 607 839 125

info@tar22.cz