´

František Bruner-Dvořák / 1862-1927

IMG_2406

Narodil se v Přelouči jako František Karel Bruner, po ukončení studia v Mnichově přijal pseudonym Dvořák. Studoval od roku 1879 na Akademii výtvarných umění v Praze a ve Vídni, v letech 1882-84 na Akademii v Mnichově. Po ukončení studií si otevřel ateliér v Mnichově, roku 1888 odjel za prací do Florencie a Říma. Téhož roku pak přesídlil do USA, zřídil si ateliér ve Filadelfii, v letech 1893-95 pobýval v Chicagu a Detroitu. Zaměřoval se na portréty, převážně ženské a dětské, provedené olejomalbou a především tehdy oblíbenou technikou pastelu. Zatímco v portrétech zachovává Dvořák dobově aktuální veristický styl, na poli žánrového obrazu uplatňuje plenérový luminismus a přechází od tradiční valérové malby k zachycení optického vjemu pomocí barevných skvrn. Roku 1895 přesunul své působiště do Francie, na luxusní pařížské předměstí Neuilly. Ve své oficiální tvorbě se přiklonil k proudu novoromantismu: jeho žánrové portréty a alegorie zpodobují obecně oblíbený motiv krásné mladé ženy obklopené květinami. Souběžně s tím zde však pod dojmem postimpresionismu vznikají Dvořákovy figurální a krajinářské studie provedené úsporným, skicovitým barevným záznamem. Okolo roku 1900 navštívil Velkou Británii, kde na něj silně zapůsobila díla staršího hnutí Prerafaelitů. Roku 1906 se vrátil do vlasti a usadil se v Praze. Během pražského období maluje Dvořák sentimentální podobizny žen a dětí, vybavených květinovými rekvizitami, oblibu doznávají jeho rodinné portréty v prostředí honosného interiéru. V jeho obrazech se symbolicky nebo mysticky pojatými křesťanskými náměty je vystupňován luministický efekt metafyzických zjevení. Snad hinduistická spiritualita, o niž se Dvořák intenzivně zajímal, jej přivedla k několika abstraktním malbám, zcela se vymykajícím jakémukoli směru jeho dosavadní tvorby.

 

IMG_1454

František Bruner-Dvořák

Portrét matky s dítětem

nedatováno (cca 1895), olej na plátně, 90 x 76 cm, nesignováno

soukromá sbírka

Dílo prošlo celkovou expertizou restaurátora, historika umění a laboratorní analýzou pigmentů.

David Frank
Kateřina Mazačová

Datum: 2020

Přední strana celek upravený

František Bruner-Dvořák

Dítě v zahradě

1897, olej na plátně, signováno LD: Fr. Dvořák, datace na zadní straně blindrámu

soukromá sbírka

Dílo prošlo posouzením historika umění a restaurátora.

 

Kateřina Mazačová

David Frank

 

Datum: 2023

Trinity Art Research je spojením restaurátorů, historiků umění a specialistů na materiálové průzkumy za účelem vysoce kvalifikovaného posuzování pravosti výtvarných děl. Jsme přesvědčeni, že zejména tyto tři disciplíny a jejich propojení v rámci uměnovědného oboru jsou směrodatné v případech, kdy se vyskytnou nejasnosti ohledně autorství, původu výtvarného díla a jeho autenticity.

Složité případy v otázce pravosti díla vyžadují hloubkový průzkum, ať v podobě archivní studie, podrobného snímkování, materiálové analýzy či srovnání malířských zvyklostí autora. Výstupem naší práce je odborná expertiza, jejíž jednotlivé složky důkladně rozebírají celkovou výstavbu obrazu a jeho zapojení do kontextu tvorby daného autora.

Vysoká kvalifikace každého z našich spolupracovníků zaručuje dokonalý vhled do jednotlivých specializací, mezioborová spolupráce je zároveň zárukou spolehlivého určení konkrétního uměleckého díla.

Kontakty

TAR 22 – Trinity Art Research, z. ú.
Praha
Česká republika

IČO: 17391563

Zapsaný ústav, vedený Městským soudem v Praze v rejstříku ústavů, oddíl U, vložka 1077

+420 607 839 125

info@tar22.cz