´

František Janoušek / 1890-1943

245422
293715

František Janoušek 

Bez názvu (Krajina s dudákem), 1935

pastel, papír, 52,5 x 69 cm

Dílo prošlo odbornou uměleckohistorickou analýzou.

Rea Michalová

Datum: 2021

289057

František Janoušek

Bez názvu (Figura), 1936

tuš, papír, 59,5 x 43 cm

Dílo prošlo odbornou uměleckohistorickou analýzou.

Rea Michalová

Datum: 2021

288974

František Janoušek 

Útisk II, 1936

olej, lepenka, 62 x 52,5 cm

Dílo prošlo odbornou uměleckohistorickou analýzou.

Rea Michalová

Datum: 2021

287691

František Janoušek 

Zátiší s houbami, 1929

olej, lepenka, 40 x 50 cm

Dílo prošlo odbornou uměleckohistorickou analýzou.

Rea Michalová

Datum: 2017

Trinity Art Research je spojením restaurátorů, historiků umění a specialistů na materiálové průzkumy za účelem vysoce kvalifikovaného posuzování pravosti výtvarných děl. Jsme přesvědčeni, že zejména tyto tři disciplíny a jejich propojení v rámci uměnovědného oboru jsou směrodatné v případech, kdy se vyskytnou nejasnosti ohledně autorství, původu výtvarného díla a jeho autenticity.

Složité případy v otázce pravosti díla vyžadují hloubkový průzkum, ať v podobě archivní studie, podrobného snímkování, materiálové analýzy či srovnání malířských zvyklostí autora. Výstupem naší práce je odborná expertiza, jejíž jednotlivé složky důkladně rozebírají celkovou výstavbu obrazu a jeho zapojení do kontextu tvorby daného autora.

Vysoká kvalifikace každého z našich spolupracovníků zaručuje dokonalý vhled do jednotlivých specializací, mezioborová spolupráce je zároveň zárukou spolehlivého určení konkrétního uměleckého díla.

Kontakty

TAR 22 – Trinity Art Research, z. ú.
Praha
Česká republika

IČO: 17391563

Zapsaný ústav, vedený Městským soudem v Praze v rejstříku ústavů, oddíl U, vložka 1077

+420 607 839 125

info@tar22.cz