´

František Kaván / 1866-1941

František Kaván (?), Zimní krajina

Narodil se ve Víchovské Lhotě v podhůří Krkonoš. Již během studia na královehradeckém gymnáziu začal jako samouk malovat krajiny podle vzoru Antonína Chitussiho a Julia Mařáka. Roku 1889 byl bez zkoušky přijat na Akademii do Mařákova krajinářského ateliéru, kde platil za nejnadanějšího studenta, přesto z Akademie po 6 letech vystoupil. Celý život zasvětil krajinomalbě nejrůznějších míst české země, přičemž trvaleji pobýval v Železnici u Jičína (1900-04), na Českomoravské vysočině – nejprve ve Vítanově u Hlinska (1904-06, 1909-22), později ve Svobodných Hamrech (1923-30) – a v Libuni u Jičína (1922- 23, 1930-41). Jeho díla z 90. let 19. století se vyznačují realismem, v náladových krajinách se hlásí symbolismus, který řadou kreseb z 2. poloviny 90. let vyúsťuje v oblasti námětu do dekadence a v oblasti pojednání do expresionismu. Současně se rozvíjí Kavánova básnická tvorba, jež se projevuje také originálními, poetickými názvy děl, malířem vlastnoručně připsanými do rohu k signatuře. Po roce 1900 se Kaván vrací k realismu, avšak uvolňuje svůj rukopis a zachycuje v plenéru působení světla a vzduchu. Jako první český malíř se zaměřuje na barevně realistické zobrazení zimní krajiny. Zvláště u menších formátů se v záznamu pomocí jednoduchých tahů a skvrn projevuje dobový vliv impresionismu, jenž v Kavánově tvorbě přetrvá až do 20. let. Umělcova výstava k 65. životnímu jubileu v Rubešově salonu v roce 1931 zaznamenala převratný úspěch a vedla k jeho „znovuobjevení“ odbornou veřejností. Kaván byl nárůstem poptávky donucen ke zvýšené produkci děl, ve kterých se však již projevuje tvůrčí únava. Toto poslední období, charakterizované zjednodušenými, výrazně barevnými malbami, nedosahujícími kvality starších prací, se uzavřelo umělcovou smrtí v Libuni ve věku 75 let.

 

František Kaván (?), Zimní krajina

František Kaván (?)

Zimní krajina

nedatováno (po roce 1903), olej na plátně, 80 x 100 cm, signováno PD: Kaván věnuje

Obraz prošel posouzením uměleckého historika a restaurátora a laboratorním průzkumem. Nejedná se o autentickou práci Františka Kavána.

 

Kateřina Mazačová

David Frank

 

Datum: 2023

Trinity Art Research je spojením restaurátorů, historiků umění a specialistů na materiálové průzkumy za účelem vysoce kvalifikovaného posuzování pravosti výtvarných děl. Jsme přesvědčeni, že zejména tyto tři disciplíny a jejich propojení v rámci uměnovědného oboru jsou směrodatné v případech, kdy se vyskytnou nejasnosti ohledně autorství, původu výtvarného díla a jeho autenticity.

Složité případy v otázce pravosti díla vyžadují hloubkový průzkum, ať v podobě archivní studie, podrobného snímkování, materiálové analýzy či srovnání malířských zvyklostí autora. Výstupem naší práce je odborná expertiza, jejíž jednotlivé složky důkladně rozebírají celkovou výstavbu obrazu a jeho zapojení do kontextu tvorby daného autora.

Vysoká kvalifikace každého z našich spolupracovníků zaručuje dokonalý vhled do jednotlivých specializací, mezioborová spolupráce je zároveň zárukou spolehlivého určení konkrétního uměleckého díla.

Kontakty

TAR 22 – Trinity Art Research, z. ú.
Praha
Česká republika

IČO: 17391563

Zapsaný ústav, vedený Městským soudem v Praze v rejstříku ústavů, oddíl U, vložka 1077

+420 607 839 125

info@tar22.cz