´

František Tkadlík / 1786-1840

jph

František Tkadlík započal svá studia na pražské Akademii roku 1803, v letech 1805–1807 paralelně studoval také filozofickou fakultu Karlo-Ferdinandovy univerzity. Od roku 1817 pokračoval v akademických studiích ve Vídni díky finanční podpoře Jana Rudolfa hraběte Černína. Roku 1824 obdržel tříleté státní stipendium do Říma, kde nakonec setrval až do roku 1832. Po návratu do Vídně získal Tkadlík, pohybující se již od pražských studií mezi patrioticky orientovanou českou šlechtou, řadu zakázek na díla náboženská, historicko-vlastenecká a portrétní. Roku 1836 byl jmenován ředitelem pražské Akademie; pedagogickým působením i vlastní tvorbou ovlivnil řadu svých žáků, z nichž nejvýznamnějším byl Josef Mánes.

Tkadlí, Víra, naděje a láska jpg

František Tkadlík

Tři objímající se andělé (Víra, naděje a láska, Tři objímající se géniové), 1822

olej, plátno, 64 x 79,5 cm

značeno vpravo dole: Kadlik p. / 1822

Datum: 2017

Trinity Art Research je spojením restaurátorů, historiků umění a specialistů na materiálové průzkumy za účelem vysoce kvalifikovaného posuzování pravosti výtvarných děl. Jsme přesvědčeni, že zejména tyto tři disciplíny a jejich propojení v rámci uměnovědného oboru jsou směrodatné v případech, kdy se vyskytnou nejasnosti ohledně autorství, původu výtvarného díla a jeho autenticity.

Složité případy v otázce pravosti díla vyžadují hloubkový průzkum, ať v podobě archivní studie, podrobného snímkování, materiálové analýzy či srovnání malířských zvyklostí autora. Výstupem naší práce je odborná expertiza, jejíž jednotlivé složky důkladně rozebírají celkovou výstavbu obrazu a jeho zapojení do kontextu tvorby daného autora.

Vysoká kvalifikace každého z našich spolupracovníků zaručuje dokonalý vhled do jednotlivých specializací, mezioborová spolupráce je zároveň zárukou spolehlivého určení konkrétního uměleckého díla.

Kontakty

TAR 22 – Trinity Art Research, z. ú.
Praha
Česká republika

IČO: 17391563

Zapsaný ústav, vedený Městským soudem v Praze v rejstříku ústavů, oddíl U, vložka 1077

+420 607 839 125

info@tar22.cz