´

Gabriel von Max / 1840-1915

Max, Primavera - Kodl 9-2015 - kopie

Gabriel von Max pocházel z významné pražské sochařské rodiny, otec Josef a strýc Emanuel patřili k nejvyhledávanějším sochařům předmyslbekovské doby. Gabriel studoval v letech 1855–1858 na pražské Akademii u Eduarda Engertha a již v této době se začal zajímat o spiritualismus a sociální antropologii. Léta 1858–1861 strávil na vídeňské Akademii u Christiana Rubena a Karla von Blaase, roku 1863 odešel do Mnichova, kde vstoupil do ateliéru Carla Pilotyho na tamní Akademii. Roku 1865 vystavil monumentální obraz Mučednice na kříži (Sv. Julie), který způsobil uměleckou senzaci. Již roku 1869 si Max otevřel soukromou malířskou školu a roku 1878 byl jmenován profesorem historické a náboženské malby na mnichovské Akademii. Jeho popularita byla obrovská a přicházeli za ním i studenti malířství z Prahy – Václav Sochor, Emanuel Krescenc Liška, Jakub Schikaneder, Lev Lerch a Josef Skramlík. Max však stále více času věnoval okultním naukám, spiritualismu, hypnotismu, antropologii a zoologii, až roku 1883 svou pedagogickou činnost na Akademii ukončil. V roce 1900 při příležitosti šedesátých narozenin byl povýšen do šlechtického stavu s právem používat titul Gabriel Cornelius Ritter von Max. Od tohoto roku signoval svá díla „G v Max“.

Max, U hadačky - Kodl 5-2014

Gabriel von Max

U hadačky, 1887

olej, plátno, 126 x 98 cm

značeno vlevo dole: Gab. Max 87

dílo prošlo uměleckohistorickou expertízou a restaurátorským posouzením

Šárka Leubnerová

 

Datum: 2020

Max, Noli me tangere - Kodl 4-2019 - kopie

Gabriel von Max

Noli me tangera (Nedotýkej se mne), 1907

olej, plátno, 160 x 220 cm

značeno vpravo dole: G. v. Max / 970

dílo prošlo uměleckohistorickou expertízou a restaurátorským posouzením

Šárka Leubnerová

 

Datum: 2016

Max, Římská matka - Kodl 3-2019 - kopie

Gabriel von Max

Římská matka, (1888)

olej, plátno, 79 x 61 cm

značeno vlevo nahoře: G. Max

dílo prošlo uměleckohistorickou expertízou

Šárka Leubnerová

 

Datum: 2019

Trinity Art Research je spojením restaurátorů, historiků umění a specialistů na materiálové průzkumy za účelem vysoce kvalifikovaného posuzování pravosti výtvarných děl. Jsme přesvědčeni, že zejména tyto tři disciplíny a jejich propojení v rámci uměnovědného oboru jsou směrodatné v případech, kdy se vyskytnou nejasnosti ohledně autorství, původu výtvarného díla a jeho autenticity.

Složité případy v otázce pravosti díla vyžadují hloubkový průzkum, ať v podobě archivní studie, podrobného snímkování, materiálové analýzy či srovnání malířských zvyklostí autora. Výstupem naší práce je odborná expertiza, jejíž jednotlivé složky důkladně rozebírají celkovou výstavbu obrazu a jeho zapojení do kontextu tvorby daného autora.

Vysoká kvalifikace každého z našich spolupracovníků zaručuje dokonalý vhled do jednotlivých specializací, mezioborová spolupráce je zároveň zárukou spolehlivého určení konkrétního uměleckého díla.

Kontakty

TAR 22 – Trinity Art Research, z. ú.
Praha
Česká republika

IČO: 17391563

Zapsaný ústav, vedený Městským soudem v Praze v rejstříku ústavů, oddíl U, vložka 1077

+420 607 839 125

info@tar22.cz