´

Hanuš Schwaiger / 1854-1912

SPH, Člověk je tu, 1887

Schwaiger studoval v letech 1874–1881 na vídeňské Akademii a již zde svou tvorbou zaujal profesora Hanse Makarta, který si od něj koupil cyklus perokreseb na téma Krysař. V letech 1882–1885 pracoval pro hraběte Hanse Wilczka v Seebarnu. Roku 1888 uskutečnil svou první půlroční cestu do Holandska a Belgie. Po návratu žil na moravském Slovácku a v Bystřici pod Hostýnem, 1892 vytvořil pro rodinu Sylva-Tarouccovu fresku Sv. Jiří na fasádě zámku v Průhonicích. Roku 1896 podnikl druhou cestu do Holandska a následujícího roku navštívil Itálii. V letech 1899–1902 byl profesorem kreslení na technice v Brně a od 1902 profesorem pražské Akademie. Roku 1906 navštívil Holandsko potřetí. Schwaiger ovládal řadu výtvarných technik, vedle kresby a malby také ilustraci, grafiku, sgrafito a fresku. Již od dětství obdivoval staré holandské a německé mistry a náměty svých prací často hledal v pohádkách, legendách a v historii. Maloval také žánrové scény ze soudobého života, zaujal ho pestrý ruch holandských a belgických přístavních měst, ale též život a lidové typy na Moravském Slovácku a na Valašku.

Schwaiger, Lodi z Knocke - Kodl 9-2016

Hanuš Schwaiger

Bárky na pobřeží v Knocke, (1891)

olej, plátno na lepence, 25 x 33 cm

značeno vpravo dole: Hans Schwaiger Knocke

dílo prošlo uměleckohistorickou expertízou

Šárka Leubnerová

Datum: 2016

Schwaiger, Masné krámy v Antverpách - Kodl 3-2019

Hanuš Schwaiger

Masné krámy v Antverpách (Templářský klášter v Antverpách), (1888)

olej, dřevo, 50 x 23,5 cm

neznačeno

dílo prošlo uměleckohistorickou expertízou

Šárka Leubnerová

Datum: 2019

Trinity Art Research je spojením restaurátorů, historiků umění a specialistů na materiálové průzkumy za účelem vysoce kvalifikovaného posuzování pravosti výtvarných děl. Jsme přesvědčeni, že zejména tyto tři disciplíny a jejich propojení v rámci uměnovědného oboru jsou směrodatné v případech, kdy se vyskytnou nejasnosti ohledně autorství, původu výtvarného díla a jeho autenticity.

Složité případy v otázce pravosti díla vyžadují hloubkový průzkum, ať v podobě archivní studie, podrobného snímkování, materiálové analýzy či srovnání malířských zvyklostí autora. Výstupem naší práce je odborná expertiza, jejíž jednotlivé složky důkladně rozebírají celkovou výstavbu obrazu a jeho zapojení do kontextu tvorby daného autora.

Vysoká kvalifikace každého z našich spolupracovníků zaručuje dokonalý vhled do jednotlivých specializací, mezioborová spolupráce je zároveň zárukou spolehlivého určení konkrétního uměleckého díla.

Kontakty

TAR 22 – Trinity Art Research, z. ú.
Praha
Česká republika

IČO: 17391563

Zapsaný ústav, vedený Městským soudem v Praze v rejstříku ústavů, oddíl U, vložka 1077

+420 607 839 125

info@tar22.cz