´

Jan Bauch / 1898-1995

306473
bauch golgota

Jan Bauch

Golgota, 1944

olej, plátno, 51 x 60 cm

Dílo prošlo odbornou uměleckohistorickou analýzou.

Rea Michalová

Datum: 2021

bauch ukřižování

Jan Bauch

Ukřižování, 1945

olej, plátno, 84 x 61,5 cm

Dílo prošlo odbornou uměleckohistorickou analýzou.

Rea Michalová

Datum: 2021

308978

Jan Bauch 

Zátiší se džbánem a hrozny, 1928-1929

olej, plátno, 37 x 48 cm

Dílo prošlo odbornou uměleckohistorickou analýzou.

Rea Michalová

Datum: 2022

falzum Bauch

Jan Bauch (?)

Hradčany s Mánesovým mostem, nedatováno 

olej, sololit, 47,8 x 122,2 cm

Dílo prošlo odbornou uměleckohistorickou analýzou. Práci nelze považovat za autentické dílo autora. 

Rea Michalová

Datum: 2012

287160

Jan Bauch 

Zahrada I, 1931

olej, plátno, 101 x 120 cm

 

Dílo prošlo odbornou uměleckohistorickou analýzou.

Rea Michalová

Datum: 2021

287711

Jan Bauch

Dvojakt, 1944

olej, plátno, 67 x 57 cm

Dílo prošlo odbornou uměleckohistorickou analýzou.

Rea Michalová

Datum: 2021

Bauch 1957

Jan Bauch (?)

Matka s dítětem, 1957 (?)

olej, sololit, 101 x 79 cm

Dílo prošlo odbornou uměleckohistorickou analýzou. Práci nelze považovat za autentické dílo autora. 

Rea Michalová

Datum: 2009

Trinity Art Research je spojením restaurátorů, historiků umění a specialistů na materiálové průzkumy za účelem vysoce kvalifikovaného posuzování pravosti výtvarných děl. Jsme přesvědčeni, že zejména tyto tři disciplíny a jejich propojení v rámci uměnovědného oboru jsou směrodatné v případech, kdy se vyskytnou nejasnosti ohledně autorství, původu výtvarného díla a jeho autenticity.

Složité případy v otázce pravosti díla vyžadují hloubkový průzkum, ať v podobě archivní studie, podrobného snímkování, materiálové analýzy či srovnání malířských zvyklostí autora. Výstupem naší práce je odborná expertiza, jejíž jednotlivé složky důkladně rozebírají celkovou výstavbu obrazu a jeho zapojení do kontextu tvorby daného autora.

Vysoká kvalifikace každého z našich spolupracovníků zaručuje dokonalý vhled do jednotlivých specializací, mezioborová spolupráce je zároveň zárukou spolehlivého určení konkrétního uměleckého díla.

Kontakty

TAR 22 – Trinity Art Research, z. ú.
Praha
Česká republika

IČO: 17391563

Zapsaný ústav, vedený Městským soudem v Praze v rejstříku ústavů, oddíl U, vložka 1077

+420 607 839 125

info@tar22.cz