´

Jaroslav Čermák / 1830-1878

Čermák, Židovský hřbitov, OP Kodl - kopie

Čermák pocházel z pražské vlastenecky orientované rodiny. Po předčasné smrti otce zajišťovala výchovu čtyř dětí cílevědomá a na svou dobu velmi emancipovaná matka. Po studiích na gymnáziu pobýval rok v ateliéru historické malby Christiana Rubena pražské Akademie, avšak nespokojenost s poměry na škole a události revolučního roku 1848 vedly k tomu, že celá rodina opustila Prahu a přes Mnichovi, Drážďany, Berlín a Düsseldorf odjela do Antverp. V letech 1850–1854 Čermák pokračoval v uměleckých studiích u profesora Louise Gallaita, nejdříve na Akademii v Bruselu, od roku 1852 v Paříži, kde se nakonec usadil. Hodně cestoval, Prahu navštívil ještě několikrát. V roce 1858 poprvé zamířil na slovanský jih, od roku 1862 jezdil do Dalmácie a na Černou Horu, mezi léty 1863–1865 se aktivně účastnil bojů Černohorců proti Turkům. V letech 1865–1867 pobýval se sestrou Marií v Itálii, poté se vrátil do Paříže a letní období trávil v Roscoffu v Bretani. Zemřel v dubnu roku 1878 na komplikace při zápalu plic. Čermákovy práce vznikaly na rozhraní pozdní fáze romantismu a realismu v jeho širším (historickém) pojetí. Oba tyto proudy se v jeho malířském díle navzájem prolínaly, a to na pozadí bouřlivých politických událostí druhé třetiny 19. století.

Čermák, Beduini

Jaroslav Čermák

Beduíni, nedokončeno, (1875 – 1878)

olej, plátno, 78 x 126 cm

značeno vlevo dole: JČ

dílo prošlo uměleckohistorickou expertízou a bylo posouzeno restaurátorem

Šárka Leubnerová

Datum: 2019

Čermák, Černohorka, OP Kodl

Jaroslav Čermák

Podobizna Černohorky, 1866

olej, plátno, 40 x 30 cm

značeno vlevo dole: 1866 / Jaroslav Čermák

dílo prošlo uměleckohistorickou expertízou

Šárka Leubnerová

Datum: 2015

Trinity Art Research je spojením restaurátorů, historiků umění a specialistů na materiálové průzkumy za účelem vysoce kvalifikovaného posuzování pravosti výtvarných děl. Jsme přesvědčeni, že zejména tyto tři disciplíny a jejich propojení v rámci uměnovědného oboru jsou směrodatné v případech, kdy se vyskytnou nejasnosti ohledně autorství, původu výtvarného díla a jeho autenticity.

Složité případy v otázce pravosti díla vyžadují hloubkový průzkum, ať v podobě archivní studie, podrobného snímkování, materiálové analýzy či srovnání malířských zvyklostí autora. Výstupem naší práce je odborná expertiza, jejíž jednotlivé složky důkladně rozebírají celkovou výstavbu obrazu a jeho zapojení do kontextu tvorby daného autora.

Vysoká kvalifikace každého z našich spolupracovníků zaručuje dokonalý vhled do jednotlivých specializací, mezioborová spolupráce je zároveň zárukou spolehlivého určení konkrétního uměleckého díla.

Kontakty

TAR 22 – Trinity Art Research, z. ú.
Praha
Česká republika

IČO: 17391563

Zapsaný ústav, vedený Městským soudem v Praze v rejstříku ústavů, oddíl U, vložka 1077

+420 607 839 125

info@tar22.cz