´

Julius Mařák / 1832-1899

Mařák, Vahrn u Brixenu - Kodl 10-2019 - kopie

Julius Mařák pocházel z Litomyšle, základům kresby a malby se učil u Antonína Dvořáka, tamního malíře historických a žánrových výjevů. Od začátku padesátých let studoval na pražské Akademii, ve školním roce 1852–1853 prokazatelně navštěvoval krajinářskou speciálku Maximiliana Haushofera. V letech 1853–1855 pokračoval v soukromých studiích krajinomalby v Mnichově u Leopolda Rottmanna a Eduarda Schleicha st. Po návratu do Prahy se vrátil na Akademii, kde studoval přinejmenším do roku 1856. Roku 1860 se přestěhoval do Vídně a jeho kariéra krajináře se úspěšně rozvíjela. V letech 1872–1875 pobýval v Tyrolsku, kde našel nové inspirace pro svou práci. Roku 1882 zvítězil s návrhy na výzdobu předsíně královské lóže Národního divadla a 1887 byl díky iniciativě architekta a mecenáše Josefa Hlávky povolán do čela znovu obnoveného krajinářského ateliéru pražské Akademie. Pod jeho vedením vyrostla vynikající generace českých krajinářů v čele s Antonínem Slavíčkem, jejíž tvorba směřovala již k modernímu uměleckému výrazu.

Mařák, Kout zahrady - Kodl 2-2019 - kopie

Julius Mařák

Kout zahrady, (80. léta 19. století)

olej, lepenka, 27 x 39 cm

značeno vpravo dole: JM

dílo prošlo uměleckohistorickou expertízou a bylo posouzeno restaurátorem

Šárka Leubnerová

 

Datum: 2019

Mařák, Louka - Kodl 2-2020 - kopie

Julius Mařák

Louka, (1875 – 1885)

olej, plátno, 44 x 72 cm

značeno dole vlevo od středu: J.Mařák

dílo prošlo uměleckohistorickou expertízou a bylo posouzeno restaurátorem

Šárka Leubnerová

Datum: 2020

Mařák, U lesního jezera (Zmije)

Julius Mařák

U lesního jezera, (1868 – 1870)

olej, plátno, 62,5 x 95,5 cm

značeno vlevo dole: Julius Mařák

dílo prošlo uměleckohistorickou expertízou

Šárka Leubnerová

Datum: 2015

Mařák, Vahrn u Brixenu - Kodl 10-2019 - kopie

Julius Mařák

Vahrn u Brixenu, (1872 – 1875)

olej, dřevo, 30 x 47 cm

značeno vpravo dole: Vahrn. Julius Mařák.

dílo prošlo uměleckohistorickou expertízou

Šárka Leubnerová

Datum: 2019

Trinity Art Research je spojením restaurátorů, historiků umění a specialistů na materiálové průzkumy za účelem vysoce kvalifikovaného posuzování pravosti výtvarných děl. Jsme přesvědčeni, že zejména tyto tři disciplíny a jejich propojení v rámci uměnovědného oboru jsou směrodatné v případech, kdy se vyskytnou nejasnosti ohledně autorství, původu výtvarného díla a jeho autenticity.

Složité případy v otázce pravosti díla vyžadují hloubkový průzkum, ať v podobě archivní studie, podrobného snímkování, materiálové analýzy či srovnání malířských zvyklostí autora. Výstupem naší práce je odborná expertiza, jejíž jednotlivé složky důkladně rozebírají celkovou výstavbu obrazu a jeho zapojení do kontextu tvorby daného autora.

Vysoká kvalifikace každého z našich spolupracovníků zaručuje dokonalý vhled do jednotlivých specializací, mezioborová spolupráce je zároveň zárukou spolehlivého určení konkrétního uměleckého díla.

Kontakty

TAR 22 – Trinity Art Research, z. ú.
Praha
Česká republika

IČO: 17391563

Zapsaný ústav, vedený Městským soudem v Praze v rejstříku ústavů, oddíl U, vložka 1077

+420 607 839 125

info@tar22.cz