´

Karel Purkyně / 1834-1868

Purkyně, Podobizna Pechmanna - Kodl 9-2019

Karel Purkyně byl synem významného českého fyziologa a přírodovědce Jana Evangelisty Purkyně (1787–1869). Jako výrazná osobnost vstoupil roku 1851 na pražskou Akademii, ale setrval zde pouhý rok. Poté cestoval po Německu, zdržoval se v Lipsku, Drážďanech a Norimberku, v letech 1854–1855 navštěvoval soukromou školu Johanna Baptista Berdellého v Mnichově, kterého velmi obdivoval. Díky finanční podpoře otce mohl v létě následujícího roku odjet do Paříži, kde pokračoval ve studiu v ateliéru Thomase Couturea, jehož práce se špachtlí a štětcem v hutných barevných pastách ho inspirovala. Především však procházel muzea a galerie a kopíroval díla slavných mistrů. Po návratu do Prahy na podzim roku 1857 začal vystavovat své práce na výročních výstavách, ale jeho díla byla přijímána pražskými konzervativními kruhy velmi kriticky. Jeho pastózní rukopis, temná barevnost a realistický, až surový pohled na model neodpovídal dobovým požadavkům na uhlazenou akademickou malbu. V letech 1862–1868 byl též činný jako umělecký kritik v časopisech a novinách Květy, Národní listy nebo Politik.

Purkyně, Podobizna Pechmanna - Kodl 9-2019

Karel Purkyně

Podobizna Arnošta Kajetána Pechmanna, (1858)

olej, plátno, 52,2 x 44,5 cm

neznačeno

dílo prošlo uměleckohistorickou expertízou a restaurátorským posouzením

Šárka Leubnerová

Datum: 2019

Purkyně, Podobizna starce - Kodl 2-1027

Karel Purkyně

Poprsí starce, kopie Tizianova Portrétu starého muže, (1861)

olej, plátno, 58 x 46 cm

neznačeno

dílo prošlo uměleckohistorickou expertízou a restaurátorským posouzením

Šárka Leubnerová

Datum: 2017

Trinity Art Research je spojením restaurátorů, historiků umění a specialistů na materiálové průzkumy za účelem vysoce kvalifikovaného posuzování pravosti výtvarných děl. Jsme přesvědčeni, že zejména tyto tři disciplíny a jejich propojení v rámci uměnovědného oboru jsou směrodatné v případech, kdy se vyskytnou nejasnosti ohledně autorství, původu výtvarného díla a jeho autenticity.

Složité případy v otázce pravosti díla vyžadují hloubkový průzkum, ať v podobě archivní studie, podrobného snímkování, materiálové analýzy či srovnání malířských zvyklostí autora. Výstupem naší práce je odborná expertiza, jejíž jednotlivé složky důkladně rozebírají celkovou výstavbu obrazu a jeho zapojení do kontextu tvorby daného autora.

Vysoká kvalifikace každého z našich spolupracovníků zaručuje dokonalý vhled do jednotlivých specializací, mezioborová spolupráce je zároveň zárukou spolehlivého určení konkrétního uměleckého díla.

Kontakty

TAR 22 – Trinity Art Research, z. ú.
Praha
Česká republika

IČO: 17391563

Zapsaný ústav, vedený Městským soudem v Praze v rejstříku ústavů, oddíl U, vložka 1077

+420 607 839 125

info@tar22.cz