´

Max Švabinský / 1873-1962

Švabinský, Splynutí duší

Švabinský studoval v letech 1891–1896 na pražské Akademii figurální malbu u Maxmiliána Pirnera. Na Národopisné výstavě českoslovanské roku 1895 se seznámil s rodinou Vejrychových, jejich dcera Ela se stala jeho uměleckou múzou roku, 1900 se s ní oženil. Téměř dvacet let jezdil do Kozlova u České Třebové, kde vytvořil mnohé ze svých prací. Roku 1897 navštívil Drážďany a Mnichov, na přelomu let 1898–1899 uskutečnil čtyřměsíční studijní pobyt v Paříži, mezi léty 1900 až 1905 navštívil čtyřikrát Holandsko, často zajížděl pracovně do Vídně a Berlína, 1906 cestoval do Mnichova, Kostnice a Paříže. Roku 1910 navrhl a rok nato realizoval dvě nástěnné malby pro Riegerův salon Obecního domu. Roku 1910 byl jmenován profesorem nově založené grafické speciálky pražské Akademii, v letech 1916–1920, 1924–1926, 1933–1935 byl osmkrát zvolen jejím rektorem. Roku 1914 procestoval s Elou Itálii. Roku 1916 dostal ve Vídni řád železné koruny III. třídy, 1923 byl v Paříži jmenován rytířem Řádu čestné legie. Roku 1926 se vzdal vedení grafické školy a převzal malířský ateliér po Vojtěchu Hynaisovi. V letech 1924, 1925 a 1928 navštívil opět Itálii, tentokrát v doprovodu své švagrové Anny Vejrychové, se kterou navázal intimní vztah a roku 1932 se s ní oženil. Téhož roku uspořádal Spolek výtvarných umělců Mánes v Praze jeho soubornou výstavu, která měla reprízy v Ostravě, Brně, Litomyšli, Chrudimi a Olomouci. Roku 1939 ukončil na Akademii svou pedagogickou činnost, 1945 mu byl přiznán čestný titul národní umělec

Švabinský, Šedivý portrét jpg

Max Švabinský

Šedivý portrét, skica č. 3, (1902)

pastel, tónovaný karton, 39 x 43 cm

značeno vpravo dole: MŠvabinský

dílo prošlo uměleckohistorickou expertízou

Šárka Leubnerová

Datum: 2018

Švabinský, Hlava chlapce jpg

Max Švabinský

Hlava chlapce (Hlava chlapce v plenéru), 1896

olej, plátno, 22,5 x 20 cm

značeno vlevo dole: Švabinský 96

dílo prošlo uměleckohistorickou expertízou

Šárka Leubnerová

Datum: 2016

Švabinský, Babička v šálu - Kodl 8-2017

Max Švabinský

Babička v šálu (Babička Dapeciová s plédem), (1903)

kresba perem a štětcem tuší, lavírovaná akvarelem, papír, 90 x 70 cm

značeno vlevo nahoře: MŠvabinský

dílo prošlo uměleckohistorickou expertízou

Šárka Leubnerová

Datum: 2017

Švabinský, Splynutí duší

Max Švabinský

Splynutí duší, studie

olej, plátno, 80 x 60 cm

značeno vpravo dole: M.Švabinský

dílo prošlo uměleckohistorickou expertízou

Šárka Leubnerová

Datum: 2016

Trinity Art Research je spojením restaurátorů, historiků umění a specialistů na materiálové průzkumy za účelem vysoce kvalifikovaného posuzování pravosti výtvarných děl. Jsme přesvědčeni, že zejména tyto tři disciplíny a jejich propojení v rámci uměnovědného oboru jsou směrodatné v případech, kdy se vyskytnou nejasnosti ohledně autorství, původu výtvarného díla a jeho autenticity.

Složité případy v otázce pravosti díla vyžadují hloubkový průzkum, ať v podobě archivní studie, podrobného snímkování, materiálové analýzy či srovnání malířských zvyklostí autora. Výstupem naší práce je odborná expertiza, jejíž jednotlivé složky důkladně rozebírají celkovou výstavbu obrazu a jeho zapojení do kontextu tvorby daného autora.

Vysoká kvalifikace každého z našich spolupracovníků zaručuje dokonalý vhled do jednotlivých specializací, mezioborová spolupráce je zároveň zárukou spolehlivého určení konkrétního uměleckého díla.

Kontakty

TAR 22 – Trinity Art Research, z. ú.
Praha
Česká republika

IČO: 17391563

Zapsaný ústav, vedený Městským soudem v Praze v rejstříku ústavů, oddíl U, vložka 1077

+420 607 839 125

info@tar22.cz