´

Maximilian Haushofer / 1811-1866

Haushofer, Hintersee, OP Kodl - kopie - kopie

Haushofer studoval na přání rodiny práva, ale již od gymnaziálních let se soukromě vzdělával v malbě a kresbě; obdivoval a kopíroval holandské mistry 17. století i soudobé osobnosti německé krajinomalby a zároveň intenzivně kreslil a maloval v přírodě. Četné krajinářské inspirace nacházel v okolí Mnichova a u bavorských jezer, především na Chiemsee, kde od roku 1828 trávil téměř každé letní prázdniny. V letech 1836–1837 pobýval v Itálii, z cest si přivezl řadu pláten i studií k budoucím pracím. Od roku 1841 až do své smrti pravidelně obesílal pražské výstavy Krasoumné jednoty. 1. ledna 1845 převzal ateliér krajinomalby na pražské Akademii, padesátá léta pak patřila k vrcholům jeho pedagogické i umělecké činnosti. Z jeho školy vyšly největší osobnosti české pozdně romantické krajinomalby v čele s Adolfem Kosárkem, Bedřichem Havránkem, Aloisem Bubákem a řadou dalších. Na jaře roku 1866 se jeho zdraví zhoršilo natolik, že byl nucen svou pedagogickou činnost ukončit. Vrátil se do rodného Mnichova a 24. srpna ve Starnbergu podlehl těžké nemoci.

haushofer, Dionýsovo ucho - jpg

Maximilian Haushofer

Pohled na Dionysovo ucho u Syrakus (Pohled na Syrakusy I.), (1836)

olej, plátno, 45 x 65 cm

značeno vlevo dole: SWyracus 9/12 /HM (ligaturou)

dílo prošlo uměleckohistorickou expertízou

Šárka Leubnerová

Datum: 2016

Haushofer, Pohřeb vikingského krále - Kodl 10-2021

Maximilian Haushofer

Pohřeb vikingského krále (Valhalla), (1849)

olej, plátno, 82 x 113 cm

značeno vpravo dole: Haushofer

dílo prošlo uměleckohistorickou expertízou

Šárka Leubnerová

Datum: 2021

Haushofer, Pohled na klášter Baumburg, OP Kodl - kopie

Maximilian Haushofer

Pohled na klášter Baumburg od řeky Alz, (1840)

olej, plátno, 63 x 92 cm

značeno vpravo dole: Haushofer

dílo prošlo uměleckohistorickou expertízou

Šárka Leubnerová

Datum: 2016

Haushofer, Jaro u Ramsau, jpg

Maximilian Haushofer

Jaro u Ramsau, (1864)

olej, papír na kartonu, 29,5 x 34 cm

značeno a datováno vlevo dole: Haushofer I. / 1864 (?)

dílo prošlo uměleckohistorickou expertízou

Šárka Leubnerová

Datum: 2018

Haushofer, Hintersee, jpg

Maximilian Haushofer

Hintersee, (1855 – 1860)

olej, plátno, 137 x 179 cm

značeno dole vlevo od středu: Haushofer

dílo prošlo uměleckohistorickou expertízou

Šárka Leubnerová

Datum: 2018

Trinity Art Research je spojením restaurátorů, historiků umění a specialistů na materiálové průzkumy za účelem vysoce kvalifikovaného posuzování pravosti výtvarných děl. Jsme přesvědčeni, že zejména tyto tři disciplíny a jejich propojení v rámci uměnovědného oboru jsou směrodatné v případech, kdy se vyskytnou nejasnosti ohledně autorství, původu výtvarného díla a jeho autenticity.

Složité případy v otázce pravosti díla vyžadují hloubkový průzkum, ať v podobě archivní studie, podrobného snímkování, materiálové analýzy či srovnání malířských zvyklostí autora. Výstupem naší práce je odborná expertiza, jejíž jednotlivé složky důkladně rozebírají celkovou výstavbu obrazu a jeho zapojení do kontextu tvorby daného autora.

Vysoká kvalifikace každého z našich spolupracovníků zaručuje dokonalý vhled do jednotlivých specializací, mezioborová spolupráce je zároveň zárukou spolehlivého určení konkrétního uměleckého díla.

Kontakty

TAR 22 – Trinity Art Research, z. ú.
Praha
Česká republika

IČO: 17391563

Zapsaný ústav, vedený Městským soudem v Praze v rejstříku ústavů, oddíl U, vložka 1077

+420 607 839 125

info@tar22.cz