´

Otakar Mrkvička / 1898-1957

189218

Vystudoval malířství na pražské Akademii výtvarných umění a na Uměleckoprůmyslové škole, kde v letech 1919-22 pobýval v ateliérech Vratislava Huga Brunnera a Emanuela Dítěte ml. Hned po ukončení studií vstupuje do Uměleckého svazu Devětsil, jehož aktivním členem zůstane až do ukončení jeho existence v roce 1931. Zpočátku maluje Mrkvička ve stylu „proletářského naivismu“. Rychle však přechází k puristicky zabarveným „poetistickým“ dílům. Koncem 20. let v některých malbách a kresbách dovádí formální oproštění až k abstrakci v souladu se svou souběžně vyvíjenou knižně-grafickou činností (převážně pro Fromkovo nakladatelství Odeon). Jeho knižní ilustrace z téže doby však plně zachovávající zobrazivou, narativní funkci. Důležitou roli sehrává Mrkvička také v  Osvobozeném divadle a kabaretním divadle Dada, pro něž navrhuje scénickou výpravu a kostýmy. Ve třicátých letech charakterizuje jeho výtvarné dílo civilistní tematika a styl slučující prvky primitivistické, neoklasicistní a lyricko-kubistické. Během válečného období se jednou větví tvorby navrací námětově i formálně k radostnému poetismu Devětsilu, zatímco druhá větev dává vzniknout skupině pochmurných výjevů z noční Prahy. Koncem 40. let jeho tvorba dospívá k socialistickému realismu. Vedle toho však až do konce života maluje obrazy variující starší „imaginárně-realistické“ krajiny a figurální výjevy, které často vycházejí z předloh vlastních knižních ilustrací. Mrkvička byl také autorem divadelních a výtvarných kritik i umělecko-teoretických publikací.

 

205953

Otakar Mrkvička

Slepý, 1942

olej, dřevo, 39 x 26,5 cm

Dílo prošlo odbornou uměleckohistorickou analýzou.

Rea Michalová

Datum: 2017

189218

Otakar Mrkvička

Město, 1925

olej, plátno, 42 x 52 cm

Dílo prošlo odbornou uměleckohistorickou analýzou.

Rea Michalová

Datum: 2016

246184

Otakar Mrkvička

Nároží, 1942

olej, dřevo, 39 x 31,5 cm

Dílo prošlo odbornou uměleckohistorickou analýzou.

Rea Michalová

Datum: 2018

Trinity Art Research je spojením restaurátorů, historiků umění a specialistů na materiálové průzkumy za účelem vysoce kvalifikovaného posuzování pravosti výtvarných děl. Jsme přesvědčeni, že zejména tyto tři disciplíny a jejich propojení v rámci uměnovědného oboru jsou směrodatné v případech, kdy se vyskytnou nejasnosti ohledně autorství, původu výtvarného díla a jeho autenticity.

Složité případy v otázce pravosti díla vyžadují hloubkový průzkum, ať v podobě archivní studie, podrobného snímkování, materiálové analýzy či srovnání malířských zvyklostí autora. Výstupem naší práce je odborná expertiza, jejíž jednotlivé složky důkladně rozebírají celkovou výstavbu obrazu a jeho zapojení do kontextu tvorby daného autora.

Vysoká kvalifikace každého z našich spolupracovníků zaručuje dokonalý vhled do jednotlivých specializací, mezioborová spolupráce je zároveň zárukou spolehlivého určení konkrétního uměleckého díla.

Kontakty

TAR 22 – Trinity Art Research, z. ú.
Praha
Česká republika

IČO: 17391563

Zapsaný ústav, vedený Městským soudem v Praze v rejstříku ústavů, oddíl U, vložka 1077

+420 607 839 125

info@tar22.cz