´

Václav Brožík / 1851-1901

Brožík, Podobizna dámy v růžových šatech -

Brožík se v letech 1864–1866 se vyučil litografem, 1868–1870 navštěvoval pražskou Akademii, 1870 se soukromě učil malbě u Emila Jana Lauffera. V letech 1871–1872 pokračoval v malířských studiích na Akademii v Drážďanech a 1873–1875 u Karla von Pilotyho na Akademii v Mnichově, finančně podporován Emanuelem Kittlem, majitelem pivovaru u Štajgrů a otcem Emy Destinové. Roku 1874 navštívil Berlín, Düsseldorf a Vídeň. S podporou Albrechta hraběte Kounitze odjel roku 1876 do Paříže, kde zakončil svá studia v ateliérech Léona Bonnata a Jean-Léona Gérôma. Usadil se v Paříži a posléze oženil s Hermínou Sedelmeyerovou, dcerou rakouského obchodníka s uměním, který se až do malířovy smrti staral o prodej jeho obrazů. Roku 1881 byl vyzván k účasti při obnově Národního divadla po požáru, 1893 přijal místo profesora historické malby na pražské Akademii. Žil střídavě mezi Prahou a Paříží, roku 1897 byl císařem Františkem Josefem I. povýšen do šlechtického stavu. V roce 1899 naposledy navštívil Prahu, aby dokončil lunety pro panteon Národního muzea. Zemřel v Paříži roku 1901 na srdeční slabost.

IMG_9676

Václav Brožík (?)

Sklizeň jablek – Motiv z Bretaně, 1876 (?)

olej na plátně, 55 x 82 cm, signováno LD: V. Brožík, 1876.

Dílo prošlo celkovou expertizou historika umění, restaurátora a laboratorní analýzou pigmentů. Určeno za práci Césara Patteina (1850-1931).

David Frank
Kateřina Mazačová

Datum: 2022

DSCF5825 (kopie)

Václav Brožík (?)

Pasačka z Bretaně

nedatováno, olej na plátně, 68 x 105 cm, signováno vpravo dole: V. Brožík

Obraz prošel kompletním restaurátorským průzkumem, posouzením historika umění a materiálovým průzkumem. Práci nelze považovat za autentické dílo Václava Brožíka.

David Frank
Šárka Leubnerová

Datum: 2022

Brožík, Polední odpočinek

Václav Brožík

Polední odpočinek, (1891)

olej, plátno, 32 x 37 cm

neznačeno

dílo je studií k některému z Brožíkových venkovských žánrů z Bretaně

obraz prošel uměleckohistorickou expertízou

Šárka Leubnerová

Datum: 2021

Brožík, Hus před koncilem

Václav Brožík

Studie k obrazu Mistr Jan Hus před koncilem kostnickým, (1883)

olej, plátno,100 x 153 cm

značeno vpravo dole: VBROŽÍK

obraz je jednou ze studií k rozměrnému plátnu Mistr Jan Hus před koncilem kostnickým

obraz prošel uměleckohistorickou expertízou

Šárka Leubnerová

 

Datum: 2018

Brožík, Návrat z pole

Václav Brožík

Z pole, (1891-1893)

olej, plátno, 60 x 81 cm

značeno vlevo dole: VBROŽÍK

dílo je variantou obrazu Návrat z pole (Večer), který je v majetku Galerie hl. města Prahy, inv. č. M 147

obraz prošel uměleckohistorickou expertízou

Šárka Leubnerová

Datum: 2021

Brozik, Deti v lese

Václav Brožík

Děti v lese, (1891)

olej, plátno, 125 x 165 cm

značeno vlevo dole: VBROŽÍK

dílo je volnou variantou obrazu Děti v bukovém lese, rozšířenou o další postavy

obraz prošel uměleckohistorickou expertízou

Šárka Leubnerová

Datum: 2018

Trinity Art Research je spojením restaurátorů, historiků umění a specialistů na materiálové průzkumy za účelem vysoce kvalifikovaného posuzování pravosti výtvarných děl. Jsme přesvědčeni, že zejména tyto tři disciplíny a jejich propojení v rámci uměnovědného oboru jsou směrodatné v případech, kdy se vyskytnou nejasnosti ohledně autorství, původu výtvarného díla a jeho autenticity.

Složité případy v otázce pravosti díla vyžadují hloubkový průzkum, ať v podobě archivní studie, podrobného snímkování, materiálové analýzy či srovnání malířských zvyklostí autora. Výstupem naší práce je odborná expertiza, jejíž jednotlivé složky důkladně rozebírají celkovou výstavbu obrazu a jeho zapojení do kontextu tvorby daného autora.

Vysoká kvalifikace každého z našich spolupracovníků zaručuje dokonalý vhled do jednotlivých specializací, mezioborová spolupráce je zároveň zárukou spolehlivého určení konkrétního uměleckého díla.

Kontakty

TAR 22 – Trinity Art Research, z. ú.
Praha
Česká republika

IČO: 17391563

Zapsaný ústav, vedený Městským soudem v Praze v rejstříku ústavů, oddíl U, vložka 1077

+420 607 839 125

info@tar22.cz