´

Vojtěch Bartoněk / 1859-1908

Bartoněk, Mlékařka - Kodl 2-2022 - kopie - kopie

Bartoněk studoval na pražské Akademii v letech 1873–1889, studia zakončil v ateliéru Maximiliána Pirnera. Po počátečním zaujetí historickou malbou se jeho zájem obrátil k žánru, ale též portrétoval řadu přátel i významných osobností pražského společenského a kulturního života. V létě roku 1889 odjel s doporučujícím dopisem Josefa V. Myslbeka na rok do Paříže, kde pravděpodobně pokračoval ve studiu v některém ze soukromých ateliérů. Reprodukce četných Bartoňkových obrazů přinášely obrázkové časopisy Světozor a Zlatá Praha již od roku 1882. Malíř zachycoval scény ze života pražských ulic, ale i z měšťanských interiérů či z různých společenských a slavnostních událostí. Vedle malby žánrů se věnoval také ilustraci, nástěnné malbě (maloval např. lunety v nové Staroměstské tržnici či různé dekorace v nových architekturách) a restaurování.

Bartoněk, Mlékařka - Kodl 2-2022 - kopie

Vojtěch Bartoněk

Mlékařka, (90. léta 19. století)

olej, plátno, 42 x 51 cm

značeno vpravo dole: V. Bartoněk

dílo prošlo uměleckohistorickým průzkumem

Šárka Leubnerová

Datum: 2022

Bartoně, Milovník umění - OP Kodl

Vojtěch Bartoněk

Sběratel umění, (1886)

olej, plátno, 55,5 x 38 cm

značeno vpravo dole: V.Bartoněk

dílo prošlo uměleckohistorickým průzkumem

Šárka Leubnerová

Datum: 2019

Trinity Art Research je spojením restaurátorů, historiků umění a specialistů na materiálové průzkumy za účelem vysoce kvalifikovaného posuzování pravosti výtvarných děl. Jsme přesvědčeni, že zejména tyto tři disciplíny a jejich propojení v rámci uměnovědného oboru jsou směrodatné v případech, kdy se vyskytnou nejasnosti ohledně autorství, původu výtvarného díla a jeho autenticity.

Složité případy v otázce pravosti díla vyžadují hloubkový průzkum, ať v podobě archivní studie, podrobného snímkování, materiálové analýzy či srovnání malířských zvyklostí autora. Výstupem naší práce je odborná expertiza, jejíž jednotlivé složky důkladně rozebírají celkovou výstavbu obrazu a jeho zapojení do kontextu tvorby daného autora.

Vysoká kvalifikace každého z našich spolupracovníků zaručuje dokonalý vhled do jednotlivých specializací, mezioborová spolupráce je zároveň zárukou spolehlivého určení konkrétního uměleckého díla.

Kontakty

TAR 22 – Trinity Art Research, z. ú.
Praha
Česká republika

IČO: 17391563

Zapsaný ústav, vedený Městským soudem v Praze v rejstříku ústavů, oddíl U, vložka 1077

+420 607 839 125

info@tar22.cz