´

Vojtěch Hynais / 1854-1925

IMG_7816

Hynais se narodil v rodině českého krejčího ve Vídni, kde také absolvoval reálku a v letech 1870–1875 malířskou Akademii, na které roku 1873 získal zlatou Fügerovu medaili. Následujícího roku přestoupil do ateliéru Anselma Feuerbacha a obdržel římské cestovní stipendium. Roku 1875 spolupracoval s Feuerbachem na monumentální malbě Pád Titánů na stropě velkého sálu nové budovy vídeňské Akademie. Od roku 1878 žil v Paříži, na doporučení Paula Baudryho byl přijat na École des Beaux-Arts do ateliéru Jean-Léona Géroma. Navštěvoval přednášky Hippolyte Taina, přátelil se s Puvisem de Chavannesem a Suzanne Valadonou, která mu byla modelem, i s řadou dalších francouzských umělců. Jeho ateliér se stal místem, kde našlo azyl mnoho českých malířů a sochařů. Roku 1880 vyhrál soutěž na výzdobu schodiště a budoáru královské lóže Národního divadla v Praze, po požáru budovy byl pověřen malbou nové opony. V roce 1886 se účastnil výzdoby Dvorního divadla ve Vídni, za kterou mu byl udělen rytířský řád Františka Josefa I. V letech 1888–1892 spolupracoval s továrnou na porcelán v Sèvres, byl autorem plakátů Zemské jubilejní výstavy roku 1891 a Národopisné výstavy v roce 1895. Od roku 1893 žil v Praze, kde byl jmenován profesorem Akademie a několikrát byl zvolen i jejím rektorem. V letech 1895–1896 se podílel na výzdobě panteonu Národního muzea. Hynais bravurně ovládal principy francouzské akademické a salonní malby a byl vyhledávaným portrétistou; na svých plátnech zachytil řadu osobností z kulturních, společenských i podnikatelských kruhů, ale také své přátele a jejich děti.

Hynais, Ecce homo

Vojtěch Hynais

Ecce homo!, (1897)

olej, plátno, 68 x 105 cm

neznačeno

dílo prošlo celkovým uměleckohistorickým průzkumem a restaurátorským posouzením

Šárka Leubnerová

Datum: 2019

Trinity Art Research je spojením restaurátorů, historiků umění a specialistů na materiálové průzkumy za účelem vysoce kvalifikovaného posuzování pravosti výtvarných děl. Jsme přesvědčeni, že zejména tyto tři disciplíny a jejich propojení v rámci uměnovědného oboru jsou směrodatné v případech, kdy se vyskytnou nejasnosti ohledně autorství, původu výtvarného díla a jeho autenticity.

Složité případy v otázce pravosti díla vyžadují hloubkový průzkum, ať v podobě archivní studie, podrobného snímkování, materiálové analýzy či srovnání malířských zvyklostí autora. Výstupem naší práce je odborná expertiza, jejíž jednotlivé složky důkladně rozebírají celkovou výstavbu obrazu a jeho zapojení do kontextu tvorby daného autora.

Vysoká kvalifikace každého z našich spolupracovníků zaručuje dokonalý vhled do jednotlivých specializací, mezioborová spolupráce je zároveň zárukou spolehlivého určení konkrétního uměleckého díla.

Kontakty

TAR 22 – Trinity Art Research, z. ú.
Praha
Česká republika

IČO: 17391563

Zapsaný ústav, vedený Městským soudem v Praze v rejstříku ústavů, oddíl U, vložka 1077

+420 607 839 125

info@tar22.cz