´

Naši odborníci

motiv-3

PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

historička umění 20. století

∗1980, Praha
historička umění, kurátorka, soudní znalkyně 

Vzdělání: 

1998-2003 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor dějiny umění (Mgr.) 

2003-2007 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor dějiny umění, postgraduální studium (PhDr., Ph.D.) 

2012, 2016 kurzy soudního znalectví na Vysokém učení technickém v Brně a Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně 

Praxe: 

2008-2015 kurátorka Sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze 

od roku 2012 soudním znalcem v oboru: školství a kultura, odvětví umění výtvarné, zvláštní specializace posuzování pravosti uměleckých děl 20. a 21. století 

od roku 2020 rozšíření specializace soudního znalce o obor: ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace výtvarné umění 

Spolupráce ve věci posuzování pravosti a stanování cen děl výtvarného umění 20. a 21. století: 

státní instituce a orgány, např. Galerie hlavního města Prahy, Ministerstvo kultury, Správa Pražského hradu, Galerie výtvarného umění Zlín, Galerie Klatovy / Klenová, Galerie umění Karlovy Vary, Policie ČR, soudní orgány ad. 

privátní galerie a instituty: Galerie KODL, 1. ART CONSULTING BRNO-PRAHA, CERMAK_EISENKRAFT, Galerie Art Praha, Arthouse Hejtmánek, European Arts & Investments, Galerie Vltavín, Galerie Zezula, Galerie Pictura, Galerie Marold, Galerie Kroupa, Galerie U Star, Galerie Sophistica, COLLETT Prague | Munich, Christie ́s, Sotheby’s, Bonhams, Hindman Auctions, Heritage Auctions ad. 

Knihy: 

20.-30. léta 20. století │The 1920s and 1930s. 3 svazky. Vyd. COLLETT, Prague | Munich, 2022

Karel Teige. Kapitán avantgardy. Vyd. KANT, 2016. 800 str. 

Jan Bauch (1898-1995), Galerie Art Praha, 2012, 408 str. 

ORIGINÁLNÍ & PERSPEKTIVNÍ. Exluzivní výběr ze současného česko-slovenského výtvarného umění, Praha, 2011, 206 str.

Klasicismus v moderním umění, Praha, 2007, 288 str.

Apoštolové a mučedníci, Bernard – Denis – Kubišta – Marten, Praha, 2006, 108 str.

André Derain, Skrytá tajemství – Hidden Secrets, Praha, 2005, 124 str.

Alois Wachsman, Praha, 2003, 176 str.

texty do řady výstavních katalogů českého moderního a současného umění 

Trinity Art Research je spojením restaurátorů, historiků umění a specialistů na materiálové průzkumy za účelem vysoce kvalifikovaného posuzování pravosti výtvarných děl. Jsme přesvědčeni, že zejména tyto tři disciplíny a jejich propojení v rámci uměnovědného oboru jsou směrodatné v případech, kdy se vyskytnou nejasnosti ohledně autorství, původu výtvarného díla a jeho autenticity.

Složité případy v otázce pravosti díla vyžadují hloubkový průzkum, ať v podobě archivní studie, podrobného snímkování, materiálové analýzy či srovnání malířských zvyklostí autora. Výstupem naší práce je odborná expertiza, jejíž jednotlivé složky důkladně rozebírají celkovou výstavbu obrazu a jeho zapojení do kontextu tvorby daného autora.

Vysoká kvalifikace každého z našich spolupracovníků zaručuje dokonalý vhled do jednotlivých specializací, mezioborová spolupráce je zároveň zárukou spolehlivého určení konkrétního uměleckého díla.

Kontakty

TAR 22 – Trinity Art Research, z. ú.
Praha
Česká republika

IČO: 17391563

Zapsaný ústav, vedený Městským soudem v Praze v rejstříku ústavů, oddíl U, vložka 1077

+420 607 839 125

info@tar22.cz