´

Naši odborníci

motiv-3

PhDr. Šárka Leubnerová

historička umění 19. století

nar. 11. 5. 1962 Vsetín

1980–1984 dějiny umění FF UK v Praze

1985–2016 Národní galerie v Praze: do roku 2010 kurátorka, 2011–2016 ředitelka Sbírky umění 19. století

Autorka řady katalogů, monografií a výstavních projektů k umění 19. století (Wilhelm Riedel, Adolf Chwala, František Tkadlík atd.), autorka a spoluautorka stálých expozic Sbírky umění 19. století Národní galerie v Praze (klášter sv. Anežky České 1997, Veletržní palác 2000, palác Kinských 2005, klášter sv. Jiří na Pražském hradě 2008, Salmovský palác 2016).

Trinity Art Research je spojením restaurátorů, historiků umění a specialistů na materiálové průzkumy za účelem vysoce kvalifikovaného posuzování pravosti výtvarných děl. Jsme přesvědčeni, že zejména tyto tři disciplíny a jejich propojení v rámci uměnovědného oboru jsou směrodatné v případech, kdy se vyskytnou nejasnosti ohledně autorství, původu výtvarného díla a jeho autenticity.

Složité případy v otázce pravosti díla vyžadují hloubkový průzkum, ať v podobě archivní studie, podrobného snímkování, materiálové analýzy či srovnání malířských zvyklostí autora. Výstupem naší práce je odborná expertiza, jejíž jednotlivé složky důkladně rozebírají celkovou výstavbu obrazu a jeho zapojení do kontextu tvorby daného autora.

Vysoká kvalifikace každého z našich spolupracovníků zaručuje dokonalý vhled do jednotlivých specializací, mezioborová spolupráce je zároveň zárukou spolehlivého určení konkrétního uměleckého díla.

Kontakty

TAR 22 – Trinity Art Research, z. ú.
Praha
Česká republika

IČO: 17391563

Zapsaný ústav, vedený Městským soudem v Praze v rejstříku ústavů, oddíl U, vložka 1077

+420 607 839 125

info@tar22.cz