´

Naši odborníci

motiv-3

Tomáš Berger

ak. mal. rest.

akademický malíř a restaurátor, nar. 1962 v Praze

studia a stáže
Střední průmyslová škola grafická (1981), konservace a restaurování papíru, Akademie výtvarných umění v Praze (1989), škola restaurování, zakončená m.j. teoretickou studii “Fotografie v restaurování“. Po zahájení odborné praxe následovaly dvě stáže v ICCROMu v Římě “Vědecké metody restaurátorského průzkumu“ (1992) a “Konservace nástěnných maleb“ (1994) včetně restaurování raně křesťanských maleb (6. – 9. století) na Foru Romanu, dále tříměsíční pracovní pobyt v J. P. Getty Museu (1996) s projektem čtyř obrazů pro Obrazárnu Pražského hradu.

Od roku 1989 pracuje jako restaurátor obrazů na plátěné i dřevěné podložce. Zabývá se také restaurováním a průzkumem nástěnných maleb. Pracuje pro státní, církevní i soukromé instituce, např. : Národní galerie, Galerie hlavního města Prahy, Arcibiskupství pražské, regionální biskupství a jednotlivé farnosti, Národní památkové ústavy a soukromé sběratele. Během své odborné praxe se účastnil mnohaletých projektů jako: oprava karlínského kostela, restaurování Svatováclavské kaple na Pražském hradě, oprava opony Národního divadla a Foyeru, systematického průzkumu Škrétova díla, Špálova díla, a.j. Od roku 2004 je hlavním restaurátorem Muchovy Slovanské epopeje.

publikace
Publikuje odborné články v periodikách jako: Zprávy památkové péče, Technologia Artis, Průzkumy památek, a dalších. Spolu s nadací Hieronymus vydal katalog Hommage á Bosch a dále přispíval v publikacích Odkaz Tiziánův, Mezi erupcí a morem, Soupisu díla Václava Špály a katalogu výstavy Václav Špála Mezi avangadrou a živobytím. S Italským velvyslanectvím vydává knihu Vlašská kaple v Praze, s farním úřadem Prahy 8 knihu Karlín, s městskou částí Praha 2 vydává publikaci Pavilon. V letech 2009-11 provádí rozsáhlý průzkum obrazů Karla Škréty (1610-75), který je publikován na půdě Národní galerie pod názvem Rentgenologický průzkum malířského díla Karla Škréty. Malířský rukopis ve světle neviditelných paprsků. Roku 2016 vydává representativní knihu Foyer – dokumentující vznik, historii a restaurování interiéru Národního divadla. V roce 2018 publikuje vědecký průzkum Muchovy Slovanské epopeje v pražském periodiku Staletka.

Trinity Art Research je spojením restaurátorů, historiků umění a specialistů na materiálové průzkumy za účelem vysoce kvalifikovaného posuzování pravosti výtvarných děl. Jsme přesvědčeni, že zejména tyto tři disciplíny a jejich propojení v rámci uměnovědného oboru jsou směrodatné v případech, kdy se vyskytnou nejasnosti ohledně autorství, původu výtvarného díla a jeho autenticity.

Složité případy v otázce pravosti díla vyžadují hloubkový průzkum, ať v podobě archivní studie, podrobného snímkování, materiálové analýzy či srovnání malířských zvyklostí autora. Výstupem naší práce je odborná expertiza, jejíž jednotlivé složky důkladně rozebírají celkovou výstavbu obrazu a jeho zapojení do kontextu tvorby daného autora.

Vysoká kvalifikace každého z našich spolupracovníků zaručuje dokonalý vhled do jednotlivých specializací, mezioborová spolupráce je zároveň zárukou spolehlivého určení konkrétního uměleckého díla.

Kontakty

TAR 22 – Trinity Art Research, z. ú.
Praha
Česká republika

IČO: 17391563

Zapsaný ústav, vedený Městským soudem v Praze v rejstříku ústavů, oddíl U, vložka 1077

+420 607 839 125

info@tar22.cz