´

Posouzení pravosti obrazu

Posouzení pravosti obrazu

Posouzení pravosti obrazu

Posouzení pravosti obrazu není standardní procedurou pro každý obraz. Obvykle jde ale o díla, jejichž provenience není plně doložena. Autenticita uměleckého díla je přitom zcela zásadní pro jeho tržní hodnotu.

Ověření může být nákladnou záležitostí a je namístě v prvním kroku prověřit, zdali obraz, kresba či jiný objekt skutečně je svými parametry adeptem pro rozsáhlou odbornou expertizu a komplexní průzkum obrazu.

Vzhledem k nízké úrovni některých falz obrazů často již první konzultace odhalí takové nedostatky, jaké dílo vyloučí vizuálním průzkumem některým z našich odborníků.
Expertiza, neboli určení autenticity obrazu (Expert Opinion), je posléze procesem zahrnujícím práci více odborníků a zahrnuje různé typy materiálových průzkumů a je vždy „šitá na míru“ konkrétnímu dílu.

Ceny konzultací a základní posouzení obrazu, obvykle s fotodokumentací ve vysokém rozlišení, se pohybuje okolo 2.000 – 5.000 Kč.
Rozsáhlé mezioborové posouzení mezi 55.000 – 65.000 Kč.

Cena posouzení je stejná, ať je finálním výstupem pozitivní, nebo negativní hodnocení. Tedy originál nebo falzum. Pokud se ovšem již v průběhu posuzování prokáže, že jde jednoznačně o falzifikát, další průzkumové metody nejsou prováděny.

Nejčastěji používané metody:

Trinity Art Research je spojením restaurátorů, historiků umění a specialistů na materiálové průzkumy za účelem vysoce kvalifikovaného posuzování pravosti výtvarných děl. Jsme přesvědčeni, že zejména tyto tři disciplíny a jejich propojení v rámci uměnovědného oboru jsou směrodatné v případech, kdy se vyskytnou nejasnosti ohledně autorství, původu výtvarného díla a jeho autenticity.

Složité případy v otázce pravosti díla vyžadují hloubkový průzkum, ať v podobě archivní studie, podrobného snímkování, materiálové analýzy či srovnání malířských zvyklostí autora. Výstupem naší práce je odborná expertiza, jejíž jednotlivé složky důkladně rozebírají celkovou výstavbu obrazu a jeho zapojení do kontextu tvorby daného autora.

Vysoká kvalifikace každého z našich spolupracovníků zaručuje dokonalý vhled do jednotlivých specializací, mezioborová spolupráce je zároveň zárukou spolehlivého určení konkrétního uměleckého díla.

Kontakty

TAR 22 – Trinity Art Research, z. ú.
Praha
Česká republika

IČO: 17391563

Zapsaný ústav, vedený Městským soudem v Praze v rejstříku ústavů, oddíl U, vložka 1077

+420 607 839 125

info@tar22.cz