´

Restaurátoři

motiv-17

Malířský rukopis, přirozené stárnutí materiálů, krakeláž, pracovní zvyklosti autora, vlastnosti barevné hmoty, druhy podkladů, typy podrámů, pláten či papírových podložek, druhotné vstupy, historie restaurátorských zásahů, míra umělecké virtuozity, komparace, zadní strana obrazů, štítky, razítka a mnoho dalšího….

Zkušenosti, nasbírané během restaurátorské praxe, je velmi žádoucí uplatnit při hloubkových průzkumech děl, vedoucích k posouzení, zdali máme co dělat s originálem, nebo padělkem.

Prvotním vstupem je vizuální setkání a prohlídka díla, posléze nastupují standardní zobrazovací techniky, UV snímkování, IR reflektografie, rentgenový snímek. Paralelně se rozbíhá materiálový laboratorní průzkum vzorků odebraných z obrazu.

Jaké metody použít pro daný případ? Má význam investovat do průzkumu? Vykazuje dílo takové kvality, aby se stalo vhodným adeptem pro práci týmu odborníků? Právě rozcestník těchto otázek řeší restaurátor po Vašem dotazu: „Mohl byste se na to podívat?“

Naši odborníci v této oblasti

Trinity Art Research je spojením restaurátorů, historiků umění a specialistů na materiálové průzkumy za účelem vysoce kvalifikovaného posuzování pravosti výtvarných děl. Jsme přesvědčeni, že zejména tyto tři disciplíny a jejich propojení v rámci uměnovědného oboru jsou směrodatné v případech, kdy se vyskytnou nejasnosti ohledně autorství, původu výtvarného díla a jeho autenticity.

Složité případy v otázce pravosti díla vyžadují hloubkový průzkum, ať v podobě archivní studie, podrobného snímkování, materiálové analýzy či srovnání malířských zvyklostí autora. Výstupem naší práce je odborná expertiza, jejíž jednotlivé složky důkladně rozebírají celkovou výstavbu obrazu a jeho zapojení do kontextu tvorby daného autora.

Vysoká kvalifikace každého z našich spolupracovníků zaručuje dokonalý vhled do jednotlivých specializací, mezioborová spolupráce je zároveň zárukou spolehlivého určení konkrétního uměleckého díla.

Kontakty

TAR 22 – Trinity Art Research, z. ú.
Praha
Česká republika

IČO: 17391563

Zapsaný ústav, vedený Městským soudem v Praze v rejstříku ústavů, oddíl U, vložka 1077

+420 607 839 125

info@tar22.cz