´

Ochrana integrity díla

Ochrana integrity díla

Málokdo ví, že je nedotknutelnost díla chráněna dle autorského zákona po celou dobu života autora, ale i po jeho smrti. Znamená to, že je nemyslitelné, aby za života tvůrce do jeho díla bez jeho souhlasu vstupovala třetí osoba. Po jeho smrti se tak může dít jen za účelem citlivého restaurování, tedy aby byla projevu autora vrácena jeho původní kvalita, respektive aby se výsledný stav po zásahu odborníka tomuto stavu co nejvíce přibližoval. Neodborné či necitlivé zásahy by mohly vést k dehonestaci, ale i chybnému přetvoření díla a proti takovým „úpravám“ mohou brojit osoby autorovi blízké (najmě jeho příbuzní), či odborné právnické osoby, například různé spolky sdružující autory či kolektivní správce.

Uvedu dva případy z praxe. Sběratel umění získal z pochybného zdroje poškozené dílo žijícího klasika výtvarné scény, prof. Stanislava Kolíbala. Protože se autor odmítl na obnově díla podílet, a to díky diskutabilní akvizici, majitel se rozhodl, že si „kombinovanou techniku“ opraví sám. Autor při tvorbě použil dřevo, provázky, kovové pásky, apod. Díky nedbalému skladování či nešetrnému transportu dílo ztratilo mnohé původní prvky. A tak majitel použil podobné prvky a dílo si tak „dotvořil“ do – dle jeho soudu – autentické podoby. Taková laická intervence do díla je ale samozřejmě zcela nepřípustná a majitel nemůže dovozovat, co tvořilo původně součást díla a volně takové prvky doplňovat. Pokud se tak stalo, může se autor – a po jeho smrti osoby výše uvedené – domáhat toho, aby dílo nebylo jakkoli užito a prezentováno jako jeho autentický výtvor.

Stejně tak je známý případ, kdy se po smrti Mistra Zdeňka Sýkory objevilo jeho dílo „galerijní kvality“ v nabídce aukční síně. Ve skutečnosti se jednalo o plátno, ze kterého doc. Sýkora oškrabal původní malbu a určil ho k následné přemalbě. Pozdější prodejce se k takovému plátnu dostal a pokoušel se toto znehodnocené „nedílo“ prezentovat jako výsledek tvorby doc. Sýkory. Současně i projev „dotvořil“, tedy zalepil díry na poškozeném povrchu. Samozřejmě ani takové užití není možné a majitel musel „dílo“ ze zamýšleného aukčního prodeje odstranit.

JUDr. František Vyskočil, Ph.D.

Trinity Art Research je spojením restaurátorů, historiků umění a specialistů na materiálové průzkumy za účelem vysoce kvalifikovaného posuzování pravosti výtvarných děl. Jsme přesvědčeni, že zejména tyto tři disciplíny a jejich propojení v rámci uměnovědného oboru jsou směrodatné v případech, kdy se vyskytnou nejasnosti ohledně autorství, původu výtvarného díla a jeho autenticity.

Složité případy v otázce pravosti díla vyžadují hloubkový průzkum, ať v podobě archivní studie, podrobného snímkování, materiálové analýzy či srovnání malířských zvyklostí autora. Výstupem naší práce je odborná expertiza, jejíž jednotlivé složky důkladně rozebírají celkovou výstavbu obrazu a jeho zapojení do kontextu tvorby daného autora.

Vysoká kvalifikace každého z našich spolupracovníků zaručuje dokonalý vhled do jednotlivých specializací, mezioborová spolupráce je zároveň zárukou spolehlivého určení konkrétního uměleckého díla.

Kontakty

TAR 22 – Trinity Art Research, z. ú.
Praha
Česká republika

IČO: 17391563

Zapsaný ústav, vedený Městským soudem v Praze v rejstříku ústavů, oddíl U, vložka 1077

+420 607 839 125

info@tar22.cz