´

Antonín Hudeček / 1872-1941

Hudeček, Odpočinek, rub, OP Kodl

Hudeček studoval v letech 1887–1891 v ateliéru figurální malby Maxmiliána Pirnera na pražské Akademii, ač jeho zájem od počátku směřoval také ke krajinomalbě. Roku 1887 byl jedním ze zakládajících členů Spolku výtvarných umělců Mánes. Na podzim roku 1891 odjel do Mnichova a přihlásil se do soukromé školy figurální malby Slovince Antona Ažbého, po roce vstoupil na mnichovskou Akademii do ateliéru Otty Seitze, malíře historických a mytologických námětů. Po návratu do Prahy pokračoval na podzim roku 1893 v akademických studiích v ateliéru figurální malby Václava Brožíka, který však často zajížděl do Paříže. Své studenty předával do ateliérů kolegů, Vojtěcha Hynaise a Julia Mařáka, kde se Hudeček sblížil s řadou krajinářů. Roku 1895 malíř Akademii ukončil a usadil se v Praze.

Hudeček, Odpočinek, líc, OP Kodl

Antonín Hudeček

Odpočinek, 1897

syntonos, karton, 50 x 65 cm

oboustranná malba, na rubu Cesta kolem rybníka

dílo prošlo uměleckohistorickou expertízou a bylo posouzeno restaurátorem

Šárka Leubnerová

Datum: 2015

Trinity Art Research je spojením restaurátorů, historiků umění a specialistů na materiálové průzkumy za účelem vysoce kvalifikovaného posuzování pravosti výtvarných děl. Jsme přesvědčeni, že zejména tyto tři disciplíny a jejich propojení v rámci uměnovědného oboru jsou směrodatné v případech, kdy se vyskytnou nejasnosti ohledně autorství, původu výtvarného díla a jeho autenticity.

Složité případy v otázce pravosti díla vyžadují hloubkový průzkum, ať v podobě archivní studie, podrobného snímkování, materiálové analýzy či srovnání malířských zvyklostí autora. Výstupem naší práce je odborná expertiza, jejíž jednotlivé složky důkladně rozebírají celkovou výstavbu obrazu a jeho zapojení do kontextu tvorby daného autora.

Vysoká kvalifikace každého z našich spolupracovníků zaručuje dokonalý vhled do jednotlivých specializací, mezioborová spolupráce je zároveň zárukou spolehlivého určení konkrétního uměleckého díla.

Kontakty

TAR 22 – Trinity Art Research, z. ú.
Praha
Česká republika

IČO: 17391563

Zapsaný ústav, vedený Městským soudem v Praze v rejstříku ústavů, oddíl U, vložka 1077

+420 607 839 125

info@tar22.cz