´

Historici umění

motiv-3

Zájem o investice do umění a všeobecný „boom“ trhu s uměním v posledních desetiletích vedly k nebývalému nárustu počtu falzifikátů. Mnohé z nich jsou velmi rafinované a laik je pouhým okem nerozpozná. Noah Charney svou knihu „Umění falzifikace“ uvádí mottem: „Nevěřte vždy tomu, co vidíte.“

Historici umění zapojení do projektu TRINITY pracují postupy srovnatelnými s těmi detektivními, neboť ve znalecké praxi jde obvykle o věci složité a svým způsobem i jedinečné.

Historici umění zapojení do projektu TRINITY jsou špičkoví odborníci ve svých specializacích, kteří mají dlouholetou znaleckou praxi a orientují se v oblasti trhu s uměním. Při posuzování pravosti a řešení otázek spjatých s atribucí, datací, kvalitou uměleckého díla využívají empirických i historických metod, zejména formální analytické charakteristiky, komparativní analýzy (identifikace výtvarných děl srovnávací metodou stylu, námětu, časového hlediska a dalších společných znaků), heuristiky a kritiky pramenných zdrojů a v neposlední řadě i subjektivní intuici a zkušenosti, kdy mohou těžit z velkého množství komparačního materiálu nashromážděného za léta praxe ve své specificky vytrénované vizuální paměti.

Naši odborníci v této oblasti

Trinity Art Research je spojením restaurátorů, historiků umění a specialistů na materiálové průzkumy za účelem vysoce kvalifikovaného posuzování pravosti výtvarných děl. Jsme přesvědčeni, že zejména tyto tři disciplíny a jejich propojení v rámci uměnovědného oboru jsou směrodatné v případech, kdy se vyskytnou nejasnosti ohledně autorství, původu výtvarného díla a jeho autenticity.

Složité případy v otázce pravosti díla vyžadují hloubkový průzkum, ať v podobě archivní studie, podrobného snímkování, materiálové analýzy či srovnání malířských zvyklostí autora. Výstupem naší práce je odborná expertiza, jejíž jednotlivé složky důkladně rozebírají celkovou výstavbu obrazu a jeho zapojení do kontextu tvorby daného autora.

Vysoká kvalifikace každého z našich spolupracovníků zaručuje dokonalý vhled do jednotlivých specializací, mezioborová spolupráce je zároveň zárukou spolehlivého určení konkrétního uměleckého díla.

Kontakty

TAR 22 – Trinity Art Research, z. ú.
Praha
Česká republika

IČO: 17391563

Zapsaný ústav, vedený Městským soudem v Praze v rejstříku ústavů, oddíl U, vložka 1077

+420 607 839 125

info@tar22.cz