´

Naši odborníci

motiv-3

PhDr. Kateřina Mazačová

historička umění

nar. 10. 3. 1973 v Praze

Získala titul Mgr. a následně PhDr. v oboru dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2018 pokračuje Ph.D. studiem na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy, pracuje na disertaci „Italské vlivy na vrcholně barokní sochařství v Čechách“. Praktickou zkušenost s uměleckými díly nabyla na pozici asistentky/dokumentátorky v Restaurátorském oddělení Národní galerie v Praze.

Od roku 2019 se věnuje posuzování uměleckých děl.

Trinity Art Research je spojením restaurátorů, historiků umění a specialistů na materiálové průzkumy za účelem vysoce kvalifikovaného posuzování pravosti výtvarných děl. Jsme přesvědčeni, že zejména tyto tři disciplíny a jejich propojení v rámci uměnovědného oboru jsou směrodatné v případech, kdy se vyskytnou nejasnosti ohledně autorství, původu výtvarného díla a jeho autenticity.

Složité případy v otázce pravosti díla vyžadují hloubkový průzkum, ať v podobě archivní studie, podrobného snímkování, materiálové analýzy či srovnání malířských zvyklostí autora. Výstupem naší práce je odborná expertiza, jejíž jednotlivé složky důkladně rozebírají celkovou výstavbu obrazu a jeho zapojení do kontextu tvorby daného autora.

Vysoká kvalifikace každého z našich spolupracovníků zaručuje dokonalý vhled do jednotlivých specializací, mezioborová spolupráce je zároveň zárukou spolehlivého určení konkrétního uměleckého díla.

Kontakty

TAR 22 – Trinity Art Research, z. ú.
Praha
Česká republika

IČO: 17391563

Zapsaný ústav, vedený Městským soudem v Praze v rejstříku ústavů, oddíl U, vložka 1077

+420 607 839 125

info@tar22.cz