´

Autoři

motiv-6
Mikoláš Aleš / 1852-1913
Vojtěch Bartoněk / 1859-1908
Jan Bauch / 1898-1995
Émile Bernard / 1868-1941
Alois Bílek / 1887-1961
Adolf Born / 1930-2016
Ferdinand Maxmilián Brokof / 1688-1731
Václav Brožík / 1851-1901
Alois Bubák / 1824-1870
Josef Čapek / 1887-1945
Jaroslav Čermák / 1830-1878
Karel Černý / 1910-1960
Antonín Chittussi / 1847-1891
Adolf Chwala / 1836-1900
Maurice Denis / 1870-1943
František Drtikol / 1883-1961
František Bruner-Dvořák / 1862-1927
Bohuslav Dvořák / 1867-1951
Emil Filla / 1882-1953
František Foltýn / 1891-1976
Maximilian Haushofer / 1811-1866
Bedřich Havránek / 1821-1899
Antonín Hudeček / 1872-1941
František Hudeček / 1909-1990
Vojtěch Hynais / 1854-1925
Josef Istler / 1919-2000
Alfred Justitz / 1879-1934
Jiří Georges Kars / 1880-1945
Beneš Knüpfer / 1844-1910
Ludvík Kohl / 1746-1821
Adolf Kosárek / 1830-1859
Pravoslav Kotík / 1889-1970
Jaroslav Král / 1883-1942
Rudolf Kremlička / 1886-1932
Otakar Kubín – Coubine / 1883-1969
Bohumil Kubišta / 1884-1918
František Kupka / 1871-1957
Josef Lada / 1887-1957
Otakar Lebeda / 1877-1901
Kamil Lhoták / 1912-1990
Antonín Mánes / 1784 -1843
Josef Mánes / 1820-1871
Julius Mařák / 1832-1899
Bohumír Matal / 1922-1988
Gabriel von Max / 1840-1915
Mikuláš Medek / 1926-1974
Otakar Mrkvička / 1898-1957
Alfons Mucha / 1860-1939
František Muzika / 1900-1974
Josef Navrátil / 1798-1865
Otakar Nejedlý / 1883-1957
August Piepenhagen / 1791-1868
Jan Preisler  / 1872-1918
Antonín Procházka / 1882-1945
Jindřich Prucha / 1886-1914 
Karel Purkyně / 1834-1868
Zdenek Rykr / 1900-1940
Jan Šafařík / 1886-1915
Jakub Schikaneder / 1855-1924
Hanuš Schwaiger / 1854-1912
Josef Šíma / 1891-1971
Antonín Slavíček / 1870-1910
Karel Souček / 1915-1982
Václav Špála / 1885-1946
Bartholomeus Spranger / 1546-1611
Jindřich Štyrský / 1899-1942
Max Švabinský / 1873-1962
Otakar Švec / 1892-1955
Karel Teige / 1900-1951
Václav Tikal / 1906-1965
František Tkadlík / 1786-1840
Toyen (Marie Čermínová) / 1902-1980
Joža Uprka / 1861-1940
Josef Váchal / 1884-1969
Alois Wachsman / 1898-1942
František Ženíšek / 1849-1916
Jan Zrzavý / 1890-1977

Trinity Art Research je spojením restaurátorů, historiků umění a specialistů na materiálové průzkumy za účelem vysoce kvalifikovaného posuzování pravosti výtvarných děl. Jsme přesvědčeni, že zejména tyto tři disciplíny a jejich propojení v rámci uměnovědného oboru jsou směrodatné v případech, kdy se vyskytnou nejasnosti ohledně autorství, původu výtvarného díla a jeho autenticity.

Složité případy v otázce pravosti díla vyžadují hloubkový průzkum, ať v podobě archivní studie, podrobného snímkování, materiálové analýzy či srovnání malířských zvyklostí autora. Výstupem naší práce je odborná expertiza, jejíž jednotlivé složky důkladně rozebírají celkovou výstavbu obrazu a jeho zapojení do kontextu tvorby daného autora.

Vysoká kvalifikace každého z našich spolupracovníků zaručuje dokonalý vhled do jednotlivých specializací, mezioborová spolupráce je zároveň zárukou spolehlivého určení konkrétního uměleckého díla.

Kontakty

TAR 22 – Trinity Art Research, z. ú.
Praha
Česká republika

IČO: 17391563

Zapsaný ústav, vedený Městským soudem v Praze v rejstříku ústavů, oddíl U, vložka 1077

+420 607 839 125

info@tar22.cz