´

Joža Uprka / 1861-1940

uprka - kopie

Joža Uprka studoval od roku 1881 na Akademii v Praze, v letech 1884–1887 na Akademii v Mnichově u profesora Otto Seitze a po návratu do Prahy ještě krátce u Maximiliána Pirnera. Roku 1888 se vrátil na Moravu a s výjimkou krátkých cest do ciziny rodné Slovácko už neopustil. V roce 1893 uskutečnil cestu do Paříže, Londýna a Holandska. Uprkovy pražské výstavy v letech 1897 a 1904 se staly kulturní událostí, roku 1902 navštívil malíře v Hroznové Lhotě v rámci své cesty na Moravu francouzský sochař Auguste Rodin. Volné směry věnovaly jeho tvorbě samostatné číslo a Slovácko se stalo vyhledávaným místem inspirace mnoha jeho přátel-malířů. Roku 1907 byl Uprka zvolen prvním předsedou Sdružení výtvarných umělců moravských, následujícího roku uskutečnil cestu na Sicílii a do Egypta.

Uprka, Orání - jpg

Joža Uprka

Orání, (1910)

 

olej, plátno, 80 x 130 cm

značeno vpravo dole ligaturou

dílo prošlo uměleckohistorickou expertízou

Šárka Leubnerová

Datum: 2022

uprka_divka v kroji, jpg

Joža Uprka

Dívka v kroji, 1918

olej, plátno, 90 x 45 cm

značeno vpravo nahoře ligaturou a datováno: JU / 18.

dílo prošlo uměleckohistorickou expertízou

Šárka Leubnerová

Datum: 2019

Trinity Art Research je spojením restaurátorů, historiků umění a specialistů na materiálové průzkumy za účelem vysoce kvalifikovaného posuzování pravosti výtvarných děl. Jsme přesvědčeni, že zejména tyto tři disciplíny a jejich propojení v rámci uměnovědného oboru jsou směrodatné v případech, kdy se vyskytnou nejasnosti ohledně autorství, původu výtvarného díla a jeho autenticity.

Složité případy v otázce pravosti díla vyžadují hloubkový průzkum, ať v podobě archivní studie, podrobného snímkování, materiálové analýzy či srovnání malířských zvyklostí autora. Výstupem naší práce je odborná expertiza, jejíž jednotlivé složky důkladně rozebírají celkovou výstavbu obrazu a jeho zapojení do kontextu tvorby daného autora.

Vysoká kvalifikace každého z našich spolupracovníků zaručuje dokonalý vhled do jednotlivých specializací, mezioborová spolupráce je zároveň zárukou spolehlivého určení konkrétního uměleckého díla.

Kontakty

TAR 22 – Trinity Art Research, z. ú.
Praha
Česká republika

IČO: 17391563

Zapsaný ústav, vedený Městským soudem v Praze v rejstříku ústavů, oddíl U, vložka 1077

+420 607 839 125

info@tar22.cz