´

Mikuláš Medek / 1926-1974

199800

Narodil se v Praze do umělecké rodiny (jeho dědečkem z matčiny strany byl malíř Antonín Slavíček). V letech 1942-44 navštěvoval státní grafickou školu. V roce 1945 započal studia na Akademii výtvarných umění v Praze, hned příští rok však přešel na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou, studoval u profesorů Františka Muziky a Františka Tichého. Po třech letech byl při prověrce z politických důvodů z vysoké školy vyloučen. Jeho tvůrčí činnost probíhala v izolaci, nebyl členem žádné z tvůrčích skupin, samostatné výstavy mu byly do konce 50. let zamítány pro neslučitelnost jeho díla s oficiálně ustaveným zaměřením socialistického umění. Jeho první samostatná výstava se tak směla konat až v roce 1963 v Teplicích. Pak již díky mírnému uvolnění politických poměrů v Československu mohly následovat výstavy další, domácí i zahraniční, dokonce v zemích tehdejšího západního světa. Vývoj jeho tvorby bývá dělen do šesti období. Z nich v prvních dvou (zhruba mezi lety 1945-51) byl jeho projev zaměřen surrealisticky. Ve třetím, dnes nejvýše ceněném, období (léta 1952-57) zpodobuje výjevy z běžného života způsobem, jaký nutí pozorovatele nahlédnout absurdnost, nesmyslnost každodenně mechanicky probíhajících situací. Hlavní roli na plátnech hrají figury velkého měřítka, nepřirozeně stylizovaných proporcí s velkými hlavami a prodlouženými údy. Ve čtvrtém a pátém období (léta 1958-65) stojí ve středu Medkova zájmu plocha obrazu a její struktura, tvorbu vystihuje pojem „preparované“ obrazy. Medek pracuje s hmotou barvy v několika vrstvách kladených na sebe. Vedle olejových barev užívá syntetický email, barevnost drží nejčastěji v červeném a modrém odstínu. Hmotu nanáší špachtlí, jednotlivé barevné vrstvy propojuje dekalkováním, prorýváním a vyškrabováním. Figura v obraze postupem čtvrtého období nadobro zaniká, aby však hned v pátém období zahájila svůj návrat. Tehdy v rozsáhlých cyklech, složených z početných řad, vznikají krajně abstrahovaná poprsí v zářivých tónech a v reliéfně rozrůzněné struktuře barevné hmoty. V šestém období (léta 1966-74) se Medek nadále soustřeďuje na zobrazení poprsí, která občas v názvu nesou jméno konkrétní osoby, jednotlivé rysy lidské fyziognomie jsou však nyní nahrazeny předměty. Z obrazů dýchá ironický odstup od přetechnizované civilizace. Roku 1964 se Medek stal členem Svazu československých výtvarných umělců. V průběhu 60. let dostával zakázky na knižní ilustrace, realizoval nástěnné obrazy pro budovy ČSA v Damašku, Košicích, Paříži a pro letiště v Praze – Ruzyni. Ve věku 47 let Mikuláš Medek zemřel na následky vleklých zdravotních potíží.

Foto 008

Mikuláš Medek (?)

Portrét svatého, 1962 (?)

kombinovaná technika, karton

Dílo prošlo odbornou uměleckohistorickou analýzou. Práci nelze považovat za autentické dílo autora.

Rea Michalová

Datum: 2017

Foto 033

Mikuláš Medek (?)

„Červená dívka“, 1969 (?)

kombinovaná technika, papír, 33 x 20,8 cm

Dílo prošlo odbornou uměleckohistorickou analýzou. Práci nelze považovat za autentické dílo autora. 

Rea Michalová

Datum: 2017

199800

Mikuláš Medek

Pokus o portrét II, 1969

kombinovaná technika, plátno, 116 x 75 cm

Dílo prošlo odbornou uměleckohistorickou analýzou.

Rea Michalová

Datum: 2016

Trinity Art Research je spojením restaurátorů, historiků umění a specialistů na materiálové průzkumy za účelem vysoce kvalifikovaného posuzování pravosti výtvarných děl. Jsme přesvědčeni, že zejména tyto tři disciplíny a jejich propojení v rámci uměnovědného oboru jsou směrodatné v případech, kdy se vyskytnou nejasnosti ohledně autorství, původu výtvarného díla a jeho autenticity.

Složité případy v otázce pravosti díla vyžadují hloubkový průzkum, ať v podobě archivní studie, podrobného snímkování, materiálové analýzy či srovnání malířských zvyklostí autora. Výstupem naší práce je odborná expertiza, jejíž jednotlivé složky důkladně rozebírají celkovou výstavbu obrazu a jeho zapojení do kontextu tvorby daného autora.

Vysoká kvalifikace každého z našich spolupracovníků zaručuje dokonalý vhled do jednotlivých specializací, mezioborová spolupráce je zároveň zárukou spolehlivého určení konkrétního uměleckého díla.

Kontakty

TAR 22 – Trinity Art Research, z. ú.
Praha
Česká republika

IČO: 17391563

Zapsaný ústav, vedený Městským soudem v Praze v rejstříku ústavů, oddíl U, vložka 1077

+420 607 839 125

info@tar22.cz