´

Ludvík Kohl / 1746-1821

Kohl, V ambitu - Kodl 5-2015

Ludvík Kohl pocházel z rodiny pražských sochařů a již během studia na piaristickém gymnáziu se začal věnovat malbě v dílně Norberta Grunda, později pokračoval na vídeňské Akademii umění. Po celý život se věnoval pedagogické činnosti; v letech 1775–1821 byl profesorem kreslení na c. k. normální škole, při které vedl večerní a nedělní kurzy pro veřejnost. Po zrušení malířského cechu roku 1782 suploval Kohl svou pedagogickou činností absenci uměleckého vzdělávání v Praze, a to až do roku 1800, kdy byla založena pražská kreslířská akademie. Jeho školou prošla řada adeptů umění, m.j. sochař Josef Malinský, malíři Antonín Machek, František Horčička a další. Kohlova vlastní umělecká tvorba se do roku 1800 obracela především k malbě oltářních obrazů, portrétů a historických námětů.

Kohl, V ambitu - Kodl 5-2015

Ludvík Kohl

V ambitu, (1810-1816)

olej, dřevo, 51 x 72 cm

značeno vlevo dole: K

dílo prošlo uměleckohistorickou expertízou

Šárka Leubnerová

Datum: 2015

Kohl, Interiér gotického chrámu - Kodl 9-2015

Ludvík Kohl

V chrámové lodi, (1810-1916)

olej, dřevo, 72 x 50 cm

značeno vlevo dole: K

dílo prošlo uměleckohistorickou expertízou

Šárka Leubnerová

Datum: 2015

Trinity Art Research je spojením restaurátorů, historiků umění a specialistů na materiálové průzkumy za účelem vysoce kvalifikovaného posuzování pravosti výtvarných děl. Jsme přesvědčeni, že zejména tyto tři disciplíny a jejich propojení v rámci uměnovědného oboru jsou směrodatné v případech, kdy se vyskytnou nejasnosti ohledně autorství, původu výtvarného díla a jeho autenticity.

Složité případy v otázce pravosti díla vyžadují hloubkový průzkum, ať v podobě archivní studie, podrobného snímkování, materiálové analýzy či srovnání malířských zvyklostí autora. Výstupem naší práce je odborná expertiza, jejíž jednotlivé složky důkladně rozebírají celkovou výstavbu obrazu a jeho zapojení do kontextu tvorby daného autora.

Vysoká kvalifikace každého z našich spolupracovníků zaručuje dokonalý vhled do jednotlivých specializací, mezioborová spolupráce je zároveň zárukou spolehlivého určení konkrétního uměleckého díla.

Kontakty

TAR 22 – Trinity Art Research, z. ú.
Praha
Česká republika

IČO: 17391563

Zapsaný ústav, vedený Městským soudem v Praze v rejstříku ústavů, oddíl U, vložka 1077

+420 607 839 125

info@tar22.cz