´

Alois Bubák / 1824-1870

Bubák, Horská řeka - det.

Bubák po studiích na gymnáziu v Mladé Boleslavi a na filozofické a teologické fakultě pražské univerzity vstoupil roku 1844 na Akademii a v letech 1847–1857 navštěvoval krajinářskou speciálku Maximiliana Haushofera. Se školním ateliérem procestoval Krkonoše, Šumavu i Jizerské hory a často maloval v údolích českých řek. Jeho rané pohledy do přírody byly inspirovány mnichovskými krajináři, jejichž díla byla pravidelně představována na pražských výročních výstavách. V létě roku 1851 navštívil Bubák rakouské Alpy a z této cesty si přivezl řadu studií, na jejichž základě pak v Praze vytvářel barevně bohaté varianty horských scenérií. V letech 1858–1865 učil kreslení na pražské obchodní akademii, 1865–1868 na Vyšší dívčí škole, od roku 1867 spolupracoval jako ilustrátor s časopisy Světozor a Květy. V šedesátých letech vystřídaly alpské scenérie práce, zachycující domácí krajinu a jeho výtvarné úsilí směřovalo k vystižení podstatných rysů a k typizaci české krajiny. Roku 1868 se u něj objevila tuberkulóza, které za dva roky nato podlehl.

Bubák, Tyrolská slavnost, OP Kodl

Alois Bubák

Tyrolská slavnost, (1851)

olej, plátno, 0 x 69,5 cm

značeno vlevo dole: ABubák

dílo prošlo uměleckohistorickou a restaurátorskou expertízou

Šárka Leubnerová

Tomáš Berger

Datum: 2017

Bubák, Horská řeka - det.

Alois Bubák

Horská řeka, (1865)

olej, plátno, 134 x 163 cm

značeno dole vpravo od středu: A Bubák

dílo prošlo uměleckohistorickou expertízou a restaurátorským posouzením

Šárka Leubnerová

Trinity Art Research je spojením restaurátorů, historiků umění a specialistů na materiálové průzkumy za účelem vysoce kvalifikovaného posuzování pravosti výtvarných děl. Jsme přesvědčeni, že zejména tyto tři disciplíny a jejich propojení v rámci uměnovědného oboru jsou směrodatné v případech, kdy se vyskytnou nejasnosti ohledně autorství, původu výtvarného díla a jeho autenticity.

Složité případy v otázce pravosti díla vyžadují hloubkový průzkum, ať v podobě archivní studie, podrobného snímkování, materiálové analýzy či srovnání malířských zvyklostí autora. Výstupem naší práce je odborná expertiza, jejíž jednotlivé složky důkladně rozebírají celkovou výstavbu obrazu a jeho zapojení do kontextu tvorby daného autora.

Vysoká kvalifikace každého z našich spolupracovníků zaručuje dokonalý vhled do jednotlivých specializací, mezioborová spolupráce je zároveň zárukou spolehlivého určení konkrétního uměleckého díla.

Kontakty

TAR 22 – Trinity Art Research, z. ú.
Praha
Česká republika

IČO: 17391563

Zapsaný ústav, vedený Městským soudem v Praze v rejstříku ústavů, oddíl U, vložka 1077

+420 607 839 125

info@tar22.cz