´

Mikoláš Aleš / 1852-1913

0 5401 - kopie (2)jpg

Malíř, kreslíř a ilustrátor, tvůrce návrhů na fresky a sgrafita do architektury. Pocházel z rodiny mirotického písaře. Od roku 1869 studoval na pražské Akademii u Josefa Matyáše Trenkwalda a Jana Sweertse, 1876 spolu s Antonínem Chittussim musel školu opustit po tzv. Woltmannově aféře. V letech 1876–1879 pobýval v Suchdole u Prahy u statkáře Alexandra Brandeise, pro kterého vytvořil řadu obrazů, kreseb a malovaný nábytek, mj. čtyřdílnou malířsky zdobenou zástěnu, do jejichž motivů promítl svůj zájem o symboly živlů. Uvolněným malířským gestem a dokonalou ornamentální skladebností jednotlivých heraldických a emblematických motivů předznamenávala tato práce již secesní tvarosloví. Roku 1879 společně s Františkem Ženíškem zvítězili pod heslem Okřídlená paleta v soutěži na výzdobu foyeru Národního divadla a obdrželi první cenu, která obnášela studijní cestu do Itálie. Témata svých prací hledal především v Palackého Dějinách a v Rukopisu královédvorském a zelenohorském. Dobové odsouzení jeho monumentální malby Setkání Jiřího z Poděbrad s Matyášem Korvínem (1878) bývá označováno za příčinu Alešovy rezignace na další malířskou práci; těžištěm jeho tvorby zůstala nadále kresba na motivy českých dějin, především z husitského období, a lidových písní. Ilustroval Havlíčkovy Tyrolské elegie, oba Rukopisy, romány a povídky Karla Václava Raise, Aloise Jiráska, Václava Beneše Třebízského, Jakuba Arbese a mnoha dalších. Tvořil rozměrné uhlové kartony jako předlohy pro fresky a sgrafita na průčelí domů (Praha, Plzeň, Pardubice, Slaný, Vsetín atd).

 

Aleš Mikoláš, Hunové

Mikoláš Aleš, Hunové (Jezdci), (1884)

olej, plátno, 62,5 x 106 cm

značeno vpravo dole: M.Aleš

dílo prošlo odbornou uměleckohistorickou expertízou

Šárka Leubnerová

Trinity Art Research je spojením restaurátorů, historiků umění a specialistů na materiálové průzkumy za účelem vysoce kvalifikovaného posuzování pravosti výtvarných děl. Jsme přesvědčeni, že zejména tyto tři disciplíny a jejich propojení v rámci uměnovědného oboru jsou směrodatné v případech, kdy se vyskytnou nejasnosti ohledně autorství, původu výtvarného díla a jeho autenticity.

Složité případy v otázce pravosti díla vyžadují hloubkový průzkum, ať v podobě archivní studie, podrobného snímkování, materiálové analýzy či srovnání malířských zvyklostí autora. Výstupem naší práce je odborná expertiza, jejíž jednotlivé složky důkladně rozebírají celkovou výstavbu obrazu a jeho zapojení do kontextu tvorby daného autora.

Vysoká kvalifikace každého z našich spolupracovníků zaručuje dokonalý vhled do jednotlivých specializací, mezioborová spolupráce je zároveň zárukou spolehlivého určení konkrétního uměleckého díla.

Kontakty

TAR 22 – Trinity Art Research, z. ú.
Praha
Česká republika

IČO: 17391563

Zapsaný ústav, vedený Městským soudem v Praze v rejstříku ústavů, oddíl U, vložka 1077

+420 607 839 125

info@tar22.cz