´

Jan Preisler  / 1872-1918

288946

Jan Preisler studoval v letech 1887–1895 na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u Františka Ženíška. Od roku 1894 se podílel na činnosti Spolku výtvarných umělců Mánes, o dva roky později se stal členem redakčního výboru nově založeného časopisu Volné směry a 1908 předsedou Spolku. V letech 1896–1897 procestoval Mnichov, Drážďany a Berlín, následujícího roku navštívil první výstavu Secese ve Vídni, později se zde účastnil výstav skupiny vídeňských umělců Hagenbund. Roku 1902 cestoval s Antonínem Hudečkem do Itálie, pobývali v Římě, na Capri a Sicílii. Od roku 1903 působil jako učitel kresby aktu na Uměleckoprůmyslové škole v Praze. 1906 navštívil Paříž.

003

Jan Preisler

Česání jablek – návrh mozaiky pro Zemskou banku v Praze, 1909

olej, plátno, 141 x 248,5 cm

Dílo prošlo odbornou uměleckohistorickou analýzou.

Rea Michalová

Datum: 2021

016

Jan Preisler

Paridův soud, 1905-1909

olej, plátno, 24,5 x 26,5 cm

Dílo prošlo odbornou uměleckohistorickou analýzou.

Rea Michalová

Datum: 2018

006

Jan Preisler

Nepojmenováno – Návrh na mozaiku pro Zemskou banku v Praze, 1909

pastel, papír, 14,5 x 25,5 cm

Dílo prošlo odbornou uměleckohistorickou analýzou.

Rea Michalová

Datum: 2018

Snímek 001

Jan Preisler

Koupání, 1915

olej, plátno, 76 x 99 cm

Dílo prošlo odbornou uměleckohistorickou analýzou.

Rea Michalová

Datum: 2015

Trinity Art Research je spojením restaurátorů, historiků umění a specialistů na materiálové průzkumy za účelem vysoce kvalifikovaného posuzování pravosti výtvarných děl. Jsme přesvědčeni, že zejména tyto tři disciplíny a jejich propojení v rámci uměnovědného oboru jsou směrodatné v případech, kdy se vyskytnou nejasnosti ohledně autorství, původu výtvarného díla a jeho autenticity.

Složité případy v otázce pravosti díla vyžadují hloubkový průzkum, ať v podobě archivní studie, podrobného snímkování, materiálové analýzy či srovnání malířských zvyklostí autora. Výstupem naší práce je odborná expertiza, jejíž jednotlivé složky důkladně rozebírají celkovou výstavbu obrazu a jeho zapojení do kontextu tvorby daného autora.

Vysoká kvalifikace každého z našich spolupracovníků zaručuje dokonalý vhled do jednotlivých specializací, mezioborová spolupráce je zároveň zárukou spolehlivého určení konkrétního uměleckého díla.

Kontakty

TAR 22 – Trinity Art Research, z. ú.
Praha
Česká republika

IČO: 17391563

Zapsaný ústav, vedený Městským soudem v Praze v rejstříku ústavů, oddíl U, vložka 1077

+420 607 839 125

info@tar22.cz