´

Naši odborníci

motiv-3

Mgr. David Frank

ak. mal. rest.

nar. 1968

Po absolvování restaurátorského oboru Akademie výtvarných umění v Praze (1994) a odborných stážích na Royal Academy of Arts v belgickém Ghentu a Courtauld Institute of Art and Technology v Londýně pracoval několik let jako odborný asistent na restaurátorské škole AVU v Praze. Během své restaurátorské praxe participoval na restaurování mnoha obrazů ze sbírek Národní galerie v Praze, regionálních galerií a soukromých sbírek; účastnil se řady českých i mezinárodních restaurátorských projektů. Mezi lety 2016 – 2019 působil v Národní galerii ve specializaci určování pravosti obrazů.

Od r. 1994 až do současnosti pracuje v rámci Atelieru Frank jako soukromý restaurátor v oboru restaurování maleb a děl na papíře, věnuje se zároveň určování autenticity výtvarných děl.

Trinity Art Research je spojením restaurátorů, historiků umění a specialistů na materiálové průzkumy za účelem vysoce kvalifikovaného posuzování pravosti výtvarných děl. Jsme přesvědčeni, že zejména tyto tři disciplíny a jejich propojení v rámci uměnovědného oboru jsou směrodatné v případech, kdy se vyskytnou nejasnosti ohledně autorství, původu výtvarného díla a jeho autenticity.

Složité případy v otázce pravosti díla vyžadují hloubkový průzkum, ať v podobě archivní studie, podrobného snímkování, materiálové analýzy či srovnání malířských zvyklostí autora. Výstupem naší práce je odborná expertiza, jejíž jednotlivé složky důkladně rozebírají celkovou výstavbu obrazu a jeho zapojení do kontextu tvorby daného autora.

Vysoká kvalifikace každého z našich spolupracovníků zaručuje dokonalý vhled do jednotlivých specializací, mezioborová spolupráce je zároveň zárukou spolehlivého určení konkrétního uměleckého díla.

Kontakty

TAR 22 – Trinity Art Research, z. ú.
Praha
Česká republika

IČO: 17391563

Zapsaný ústav, vedený Městským soudem v Praze v rejstříku ústavů, oddíl U, vložka 1077

+420 607 839 125

info@tar22.cz